Tabulka jako pozadí na Ploše

K čemu by tabulka jako pozadí na ploše mohla sloužit? Představte si sešit Excelu, v němž uživatelé často mění data. Nechcete jej opakovaně otevírat a zajímá vás jen určitý výřez buněk. Co takhle si oblast buněk dát jako obrázek na […]

Jak vytvářet čárové kódy v Excelu

Je to už několik let zpátky, co jsem zkoušel nejrůznější aplikace pro tvorbu čárových kódů. Většina z nich patřila do kategorie shareware a nezřídka si řekla o slušný balík peněz. Pomalu jsem se začínal ponořovat do teorie vykreslování kódů, viděl […]

Jak šifrovat obsah listu

Předpokládejme, že tentýž sešit sdílí několik uživatelů, každý s jinými pravomocemi a funkcí. Údaje na jednom listu přitom chceme zobrazovat jen určeným osobám. Tohle za nás bezpečně nevyřeší zámek listu ani snadno zobrazitelné (super)skryté listy. Nabízí se ovšem jedna převážně […]

Jak vytvářet teplotní i jiné mapy

Ať už se díváte na rozložení teplot mapy ČR, zpracováváte model rozložení napětí s pomocí Metody konečných prvků nebo měříte elektromagnetické vlastnosti, potkáváte se s barevnými mapami. Ne, nebojte se, na tomto místě nehrozí žádný matematicko-fyzikální rozbor. Nám půjde o […]

Skrytý obsah na listu (2)

V článku Skrytý obsah na listu (1) jsme se zabývali obecnými možnosti skrývání obsahu. Dnes se na dané téma podíváme prakticky. Testování buněk Představme si situaci, kdy je výpočet podmíněn třemi vyplněnými buňkami. Komplexní test provádíme v buňce E12 s […]

Hypertextový odkaz v Excelu

Pokud Excel rozpozná v textu buňky hypertextový odkaz (zkráceně hyperlink) směřující na webovou stránku či e-mail, zprovozní jej na klepnutí myškou. Někdy je tato funkčnost potřebná, jindy otravná. Chování lze ovlivnit v nastavení. Na listu lze vytvořit hypertextový odkaz s […]

Vícejazyčné popisky v Excelu

Čas od času se potkávám s požadavkem měnit jazyk popisků v buňkách listu. Co taková vícejazyčná faktura? Musíme vytvářet pro každý jazyk zvláštní list/sešit, nebo je možné připravit jednu vícejazyčnou formu listu? Toť otázka. Konkrétně u faktury je potřeba řešit […]

Univerzální ComboBox

Již dříve jsem zmínil vizi jediného „supercomba“ na listu, jehož obsah (seznam položek čerpaný z listu databanky) se mění v závislosti na sloupci, pro který má v danou chvíli sloužit. V tomto článku představím převážně funkční návrh. Samozřejmě se neobejdeme […]

Tabulka obsluhovaná kódem VBA

V článku Tabulka aneb Seznam čili ListObject jsme se věnovali Tabulkám z pohledu práce na listu. Dnes si je osaháme prostřednictvím kódu VBA, kde jim není vyhrazen podle očekávání objekt Table, ale ListObject. Následující procedury najdete v přiloženém sešitu a […]

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16