Tabulka aneb Seznam čili ListObject

Za pojem tabulka si uživatelé často dosazují celý list nebo dokonce sešit, což není správně. Tabulka je pouze část listu představovaná souvislou oblastí buněk. Následuje osobní výklad, který nikomu nevnucuji. Pod pojmem tabulka vidím v Excelu takovou oblast buněk, která […]

Skrytý obsah na listu (1)

Když se uživatelů zeptám, jak něco v buňkách listu skryjí, jsou odpovědi většinou následující: a) stejná barva písma jako má pozadí, b) přeplácnutí oblasti grafickým objektem stejné barvy, jako má okolí, c) skrytí celých řádků či sloupců, případně celého listu. […]

Než půjdete do školy (2)

Máme po třech vánočních pohádkách a ta poslední – Svatojánský věneček – přinesla princeznovský matematický nářez. Ale není všechno zlato, co se třpytí. Neběží ještě ani čtyři minuty filmu a princezna už řeší jakousi odmocninu a kvadratickou rovnici. Zjednodušení (nebo […]

KDYŽ se řekne Excelu (1)

Z úvodních lekcí Excelu byste měli vědět, že jedním z typů hodnot, které se mohou objevit v buňkách, jsou pravdivostní hodnoty PRAVDA (anglicky True), resp. NEPRAVDA (nikoli LEŽ, anglicky False). Obě pochází z tzv. booleovské logiky (algebry), jsou běžně v […]

Než půjdete do školy (1)

Pojďme se před začátkem školy podívat na filmové matematické příklady. Excel dnes necháme stranou. Z filmů pro pamětníky se objevilo kloudné zadání ve filmu Cesta do hlubin študákovy duše (narozdíl od filmu Škola – základ života). Septimáni (dnes studenti 3. […]

Částka slovně

Je to už 12 let, co jsem si poprvé zkusil vytvořit funkci, která by zvládla převod celé částky na slovní vyjádření. A ačkoliv jsem si před dvěma roky a několika opravách myslel, že je kód již v pořádku, včera mě […]

EP Faktury – šablona faktur pro plátce DPH

Tématu zpracování faktur v Excelu se vyhýbám jak čert kříži. Požadavek začne jedním primitivním listem. Inu proč ne, že. Pokračuje databankou klientů, možností archivace, opravami, storny, objednacími a dodacími listy, dobropisy, jazykovými mutacemi, zjišťováním kurzu měny, odepisováním ze skladu a… […]

Kalendář .NET pro Excel (zkušební verze)

A je to tu zase. Kde brát a nekrást prvek kalendáře pro vkládání datumů do listu Excelu. V podstatě existují čtyři cesty. Ovládací prvek Calendar (ActiveX) – nebývá často na počítači přítomen a pokud vím, nepodporuje jej 64bitová verze Microsoft […]

Excel 16 na první pohled

Na krátký čas se mi dostala do rukou verze Office 16 Preview (16.0.3629.1008, v podstatě se jedná o současnou verzi Office 365). Vyslyšený požadavek na tmavší uživatelské prostředí představuje bohužel funebrácké černé téma (souhlasím s názorem, že šedozelená barevná kombinace […]

Kdyby byly ryby

Kdyby byly ryby (odkaz 1, odkaz 2) „Od tý doby, co mu ta fiflena posunula mozek do jiných míst.“ – „Na to, že si blbej vlkodlak, docela dobrý.“ – „Paní polednice, vy jste si snad dneska zobla rulík.“ A tak […]

Posts navigation

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16