Jak žít v souladu s Excelem

Proč se nepoučit z rad moudřejších, z dávno ověřených pravidel, zákonů, pouček a přísloví, která dobře posloužila už našim rodičům a leckdy i jejich předkům… Tady jsou některá z nich přizpůsobená našim potřebám. Aplikované Desatero přikázání božích: Já jsem Excel, […]

Posts navigation

1 2