All Excel a VBA

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci? Řekněme, že máte oblast buněk (ucelenou tabulku, jakýsi nezávislý, soběstačný ekosystém), jejíž hranice…
ČÍST DÁLE...

Procenta v Excelu a výpočet DPH

Procenta v Excelu řeší spousta uživatelů Excelu s pomocí formátu buňky. Korektnější je ovšem používat klasickou trojčlenku, resp. přímou úměru.…
ČÍST DÁLE...

Dynamická oblast v Excelu

Dynamická oblast v Excelu je taková oblast buněk (alespoň teď pro představu), u níž se její chování (vizuálně vzhled, fakticky…
ČÍST DÁLE...

Plánované spuštění Excelu a makra v sešitu

O plánované spuštění Excelu a sešitu se postará Plánovač úloh ve Windows, případně skript navázaný na událost. Pro spouštění maker…
ČÍST DÁLE...

Rank v Excelu

Rank v Excelu představuje úlohu zjišťování pořadí hodnoty v nějakém výčtu (seznamu), který je v našem případě uveden na listu.…
ČÍST DÁLE...

Sloučení párových sloupců do jednoho

Sloučení párových sloupců do jednoho je případ, kdy máme několik párů sloupců s odpovídajícími si položkami vedle sebe, a naším…
ČÍST DÁLE...

Zaheslované spuštění procedury ve VBA

Zaheslované spuštění procedury může být potřeba v případě, kdy je procedura sice veřejná (zobrazuje se v dialogu Makro, viz Alt+F8),…
ČÍST DÁLE...

Jak změnit rastr v hotové tabulce Excelu

Znáte to. Máte v Excelu hotovou tabulku, ne-li celý formulář, hrajete si s každým pixelem, aby se vše vešlo na…
ČÍST DÁLE...

Pole jinak – ArrayList ve VBA

ArrayList představuje třídu .NET Frameworku (System.Collections.Arraylist, knihovna mscorlib). Dokáže to, co musíme jinak horko těžko při práci s prostým polem…
ČÍST DÁLE...

Parsování HTML

Parsování HTML představuje slangový výraz pro syntaktickou analýzu obsahu webové stránky. Lidově řečeno porcujeme zdrojový kód stránky a vyzobáváme potřebný…
ČÍST DÁLE...