All Excel a VBA

Procenta v Excelu a výpočet DPH

Procenta v Excelu řeší spousta uživatelů Excelu s pomocí formátu buňky. Korektnější je ovšem používat klasickou trojčlenku, resp. přímou úměru.…
ČÍST DÁLE...

Dynamická oblast v Excelu

Dynamická oblast v Excelu je taková oblast buněk (alespoň teď pro představu), u níž se její chování (vizuálně vzhled, fakticky…
ČÍST DÁLE...

Plánované spuštění Excelu a makra v sešitu

O plánované spuštění Excelu a sešitu se postará Plánovač úloh ve Windows, případně skript navázaný na událost. Pro spouštění maker…
ČÍST DÁLE...

Rank v Excelu

Rank v Excelu představuje úlohu zjišťování pořadí hodnoty v nějakém výčtu (seznamu), který je v našem případě uveden na listu.…
ČÍST DÁLE...

Sloučení párových sloupců do jednoho

Sloučení párových sloupců do jednoho je případ, kdy máme několik párů sloupců s odpovídajícími si položkami vedle sebe, a naším…
ČÍST DÁLE...

Zaheslované spuštění procedury ve VBA

Zaheslované spuštění procedury může být potřeba v případě, kdy je procedura sice veřejná (zobrazuje se v dialogu Makro, viz Alt+F8),…
ČÍST DÁLE...

Jak změnit rastr v hotové tabulce Excelu

Znáte to. Máte v Excelu hotovou tabulku, ne-li celý formulář, hrajete si s každým pixelem, aby se vše vešlo na…
ČÍST DÁLE...

Pole jinak – ArrayList ve VBA

ArrayList představuje třídu .NET Frameworku (System.Collections.Arraylist, knihovna mscorlib). Dokáže to, co musíme jinak horko těžko při práci s prostým polem…
ČÍST DÁLE...

Parsování HTML

Parsování HTML představuje slangový výraz pro syntaktickou analýzu obsahu webové stránky. Lidově řečeno porcujeme zdrojový kód stránky a vyzobáváme potřebný…
ČÍST DÁLE...

Milimetrový papír a jiné rastry v Excelu

Milimetrový papír už sice není běžnou součástí hodin matematiky, přesto je typickým zástupcem archů s mřížkou (rastrem), kterým se v…
ČÍST DÁLE...