FaceID
Počty ikon v jednotlivých verzích Excelu:

Excel 97: něco okolo 3500
Excel 2000: 5682 (5684, 5685)
Excel 2002: 7099
Excel 2003: 10038
Excel 2007: 16208
Excel 2010: 22714

Obecně platí, že ikony v novějších verzích zůstávají a nemění se ani jejich pořadí (tím pádem ani hodnota FaceID).

Snímky níže ukazují prvních 10 000 ikon použitelných pro vlastní panely nástrojů (CommandBars) a jejich FaceID (číslo pod ikonou). Nabízím i cca 22 000 těchto ikon z Office 2010 ve formátu PNG (s průhledností).

excel-faceid-0001

excel-faceid-0501

excel-faceid-1001

excel-faceid-1501

excel-faceid-2001

excel-faceid-2501

excel-faceid-3001

excel-faceid-3501

excel-faceid-4001

excel-faceid-4501

excel-faceid-5001

excel-faceid-5501

excel-faceid-6001

excel-faceid-6501

excel-faceid-7001

excel-faceid-7501

excel-faceid-8001

excel-faceid-8501

excel-faceid-9001

excel-faceid-9501