Mapy PE – mapy ČR, SR a Prahy v Excelu

Mapy PE – mapy ČR, SR a Prahy v Excelu představují vektorové mapy vykreslované na listu sešitu s podporou maker. Hodnoty jsou zobrazovány jako popisky nebo vyjádřeny sytostí barvy daného územního elementu. V případě okresů je možné hodnoty kumulovat za celé kraje. Barevnost záleží na uživateli. Obslužný kód VBA je otevřený.

Verze: 2.0 (verze 1.3 přibalena)
Licence: shareware

Mapy jsou nabízeny tak, jak jsou, s uvedením příkladů využití a bonusy, za cenu 850 Kč pro jeden počítač. Jsou určeny zkušenějším uživatelům Excelu a VBA. Na případnou pomoc s implementací se vztahuje běžná hodinová sazba. Jejich vytvoření mělo za cíl ušetřit desítky hodin strávených nad kreslením tvarů a popisných elementů či jejich vektorizací, případně převodem z jiných formátů. Do jisté míry nahrazují i 3D mapy v Excelu 2013 a novějším, které Microsoft staví na mapách Bingu, a stále obsahují chyby (neznají kupříkladu pojem Liberecký kraj).

Novinky oproti verzi 1.3
– mapa Slovenské republiky do úrovně okresů
– mapa Prahy do úrovně městských částí
– mapa se při každé změně kompletně vykresluje
– nové volby nastavení (měřítko, kontrast popisku oproti barvě elementu)

Mapa České republiky

Mape PE – Česká republika – kraje
Mape PE – Česká republika – okresy

Mapa Slovenské republiky

Mapa PE – Slovenská republika – kraje
Mapa PE – Slovenská republika – okresy

Mapa Prahy

Mapa PE – Praha

Práce s mapami

Mapy jsou kompletně vektorové a jejich elementy byly vytvořeny s přiměřenou přesností. Obsahují několik skupin objektů (jakési hladiny):

– jména okresů
– zkratky okresů
– hodnoty okresů
– jména krajů
– hodnoty krajů
– územní elementy

a v případě mapy Prahy

– jména městských částí
– zkratky městských částí
– hodnoty a městských částí
– územní elementy

Ruční práce se odehrává v podokně úloh Výběr a viditelnost (karta Domů / skupina Úpravy / Najít a vybrat / Podokno výběru, resp. Vybrat objekty).

Mapa PE – Podokno úloh

Zkratky se objevují i v názvech prvků, aby bylo možné s nimi pohodlně pracovat v rámci VBA. V případě potřeby je možné si je upravit (viz kupříkladu výjimka pro hlavní město Praha). Popisné elementy jsou poskládány co nejvíce tak, aby bylo případně možné je zobrazovat současně s hodnotou. K překrytí dochází pouze v rámci křížení hladin kraje/okresy. Překrytí samozřejmě nelze zabránit, pokud popisky hodnot přetečou daný prostor nebo jejich velikost uživatel přizpůsobí. Ve výchozím stavu by měly umožnit zobrazení 5 pozic (12345, 1 234).

Mapa PE – možnosti popisků a barevnosti

Pozn. Praha a její dělení představuje výjimku na mapách ČR, stejně tak Bratislava a Košice na mapách SR ve vztahu ke kumulaci hodnot.

Důležité
Okno Výběr a viditelnost umožňuje pouze základní operace s elementy. Excel sám osobě až kriticky nezvládá členitější skupiny. Dílčí skupiny objektů často není schopen vybrat, ani najít programově. Není proto možné všechny elementy trvale seskupit pod jednu všeobjímající skupinu pro snazší manipulaci s mapou jako takovou. To sebou nese řadu rizik, především rozpad a posun jednotlivých vrstev objektů a degradace měřítka. Vícenásobný výběr provádějte s pomocí klávesy CTRL (nebo nástrojem Vybrat objekty) a vždy si zkontrolujte pod pravým tlačítkem myši velikost a vlastnosti skupiny objektů.

Bonusy

Balíček obsahuje sešit s informacemi o městech, jejich poloze na mapě (zeměpisná šířka a délka), náležitosti do okresu (kraje), a dále zkratky a kódy (NUTS, LAU).

Podklady pro mapu - GPS, NUTS, LAU
Podklady pro mapu – GPS, NUTS, LAU

Přiloženy jsou také ukázky bublinového a XY grafu, na jejichž pozadí se nachází mapa ČR v podobě bitmapy. Obě vychází z předpokladu, že pokud známe GPS souřadnice levého dolního a pravého horního rohu obrázku mapy, jíž umístíme do podkladu grafu, pak po přizpůsobení obou os můžeme vykreslovat reálné body na mapě (města). Velikost hodnoty je pak u bublinového grafu dána průměrem či plochou kruhu v daném bodě. XY bodový graf do verze Excelu 2013 bohužel neumí zobrazovat alternativní hodnoty v rámci popisků datových bodů. Musíme tedy použít pro každý bod mapy dodatečnou sadu hodnot.

Mapa ČR - bublinový graf
Mapa ČR – bublinový graf
Mapa ČR - XY bodový graf
Mapa ČR – XY bodový graf

 

Tip: Podkladovou mapu od Googlu je možné si přizpůsobit (https://mapstyle.withgoogle.com/). Lze si pohrát s hladinami a ovlivnit tak zobrazení hranic krajů, vodstva, terénu, komunikací atd., jakožto i samotnou barevnost.

Jste perfekcionisté? Máte dostatečný výkon? Potřebujete mít detailní polygony krajů? Podařilo se mi získat jejich souřadnice a ty zapracovat do makra pro vykreslení odpovídajícího tvaru (grafu). Každý z polygonů je tak definován cca 10 000 – 50 000 body (což v případě všech krajů republiky může být na hraně použitelnosti v Excelu, i když má soubor velikost jen cca 11 MB).

Mapa ČR a krajů - polygony
Mapa ČR a krajů – polygony