Technické údaje
Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel 2003-2010 (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

 ÚdajMezní hodnota pro Excel 2003Mezní hodnota pro Excel 2007Mezní hodnota pro Excel 2010
Počet otevřených sešitůOmezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředkyOmezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředkyOmezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředky
Velikost listu65 536 řádků a 256 sloupců1 048 576 řádků a 16 384 sloupců1 048 576 řádků a 16 384 sloupců
Šířka sloupce255 znaků255 znaků255 znaků
Výška řádku409 bodů409 bodů409 bodů
Počet konců stránek1 000 vodorovných a svislých1 026 vodorovných a svislých1 026 vodorovných a svislých
Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat32 767 znaků (V buňce se zobrazí pouze 1 024, všech 32 767 znaků se zobrazí v řádku vzorců.)32 767 znaků32 767 znaků
Počet znaků v záhlaví nebo zápatí 255255
Počet listů v sešituOmezeno dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)Omezeno dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)Omezeno dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)
Počet barev v sešitu5616 miliónů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)16 miliónů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)
Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk4 00064 00064 000
Počet pojmenovaných zobrazení (Zobrazení: Sada nastavení zobrazení a tisku, kterou lze pojmenovat a použít u sešitu. Můžete vytvořit více zobrazení stejného sešitu, aniž byste museli uložit jednotlivé kopie sešitu.) v sešituOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet číselných formátů v sešitu200 až 250 v závislosti na nainstalované jazykové verzi aplikace Excel200 až 250 v závislosti na nainstalované jazykové verzi aplikace Excel 
Počet vzorků plochy (zobrazení na obrazovce)18  
Celkový počet kombinací vzorku a barvy (barevné zobrazení)56 448  
Počet stylů výplní 32 
Počet tlouštěk a stylů čar1216 
Počet jedinečných typů písem 1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech
 
Počet názvů v sešituOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet oken v sešituOmezeno systémovými prostředkyOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet podoken v okně444
Počet propojených listůOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Scénáře (Scénář: Pojmenovaná sada vstupních hodnot, které můžete dosadit do modelu listu.)Omezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářůOmezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářůOmezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů
Počet měněných buněk ve scénáři323232
Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel200200200
Počet vlastních funkcíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Rozsah lupy10 až 400 procent10 až 400 procent10 až 400 procent
Počet sestavOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet odkazů řazení3 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení
Počet kroků zpět16100100
Počet polí v datovém formuláři323232
Počet vlastních panelů nástrojů v sešituOmezeno dostupnou pamětí  
Počet vlastních tlačítek panelů nástrojůOmezeno dostupnou pamětí  
Počet položek v rozevíracích seznamech filtrů1 00010 00010 000
Počet nespojitých buněk, které mohou být vybrány  2 147 483 648
 
Počet uživatelů, kteří mohou současně otevřít a sdílet sešit (Sdílený sešit: Sešit, jehož nastavení umožňuje prohlížení a provádění změn více uživatelům v síti současně. Pokud uživatel takový sešit uloží, zobrazí se změny provedené ostatními uživateli.)256256256
Počet vlastních zobrazení (Zobrazení: Sada nastavení zobrazení a tisku, kterou lze pojmenovat a použít u sešitu. Můžete vytvořit více zobrazení stejného sešitu, aniž byste museli uložit jednotlivé kopie sešitu.) ve sdíleném sešituOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet dnů, kdy je udržována historie změn (Historie změn: Uchovávané informace o změnách provedených ve sdíleném sešitu v průběhu minulých úprav. Tyto informace zahrnují jména autorů jednotlivých změn, datum a čas provedení změn a informace o tom, která data byla změněna.)32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)
Počet sešitů, které mohou být současně sloučenyOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet buněk, které mohou být zvýrazněny ve sdíleném sešitu32 76732 76732 767
Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)
Počet tabulek aplikace Excel ve sdíleném sešitu 00
 
Přesnost čísel15 číslic15 číslic15 číslic
Největší povolené kladné číslo1,79769313486231E+3089,99999999999999E+3079,99999999999999E+307
Největší povolené záporné číslo-1,0000E-307-9,99999999999999E+307-9,99999999999999E+307
Nejmenší povolené kladné číslo2,2290E-3082,2251E-3082,2251E-308
Nejmenší povolené záporné číslo-2,2251E-308-2,2251E-308-2,2251E-308
 
Délka obsahu vzorce1 024 znaků8 192 znaků8 192 znaků
Vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů16 384 bajtů
Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce 1,7976931348623158e+3081,7976931348623158e+308
Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce -1,7976931348623158e+308-1,7976931348623158e+308
 
Počet iterací32 76732 76732 767
Velikost pole na listuOmezeno dostupnou pamětí (pole nemůže odkazovat na celý sloupec)Omezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet vybraných oblastí2 0482 048 
Počet argumentů ve funkci30255255
Počet vnořených úrovní funkcí76464
Počet dostupných funkcí listu329341341
Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem 255255
Velikost zásobníku operandů 1 0241 024
Počet křížově závislých listů 64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy
Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy Omezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet závislostí oblastí Omezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet závislostí oblastí na jednom listu Omezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet závislostí na jedné buňce 4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce
Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů 32 76732 767
Nejstarší datum povolené pro výpočet1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)
Poslední datum povolené pro výpočet31. prosince 999931. prosince 999931. prosince 9999
Nejdelší časový interval, který lze zadat9999:59:599999:59:599999:59:59
 
Počet kontingenčních tabulek (Kontingenční tabulka: Interaktivní sestava aplikace Excel, ve které jsou shrnována a analyzována data, například databázové záznamy, z různých zdrojů včetně externích.) na listuOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet jedinečných položek v poli32 5001 048 5761 048 576
Počet řádkových (Řádkové pole: Pole, kterému je v kontingenční tabulce přiřazena řádková orientace. Položky přidružené k řádkovému poli jsou zobrazeny jako popisky řádků.) nebo sloupcových (Sloupcové pole: Pole, kterému je v kontingenční tabulce přiřazena sloupcová orientace. Položky přidružené ke sloupcovému poli jsou zobrazeny jako popisky sloupců.) polí v kontingenční tabulceOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet stránkových polí (Stránkové pole: Pole, kterému je v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu přiřazena stránková orientace. Ve stránkovém poli můžete zobrazit souhrn všech položek nebo vždy jen jednu položku, čímž odfiltrujete data všech ostatních položek.) v kontingenční tabulce256 (může být omezeno dostupnou pamětí)256 (může být omezeno dostupnou pamětí)256 (může být omezeno dostupnou pamětí)
Počet datových polí (Datové pole: Pole ze zdrojového seznamu, tabulky nebo databáze, které obsahuje data sloučená v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu. Datové pole obvykle obsahuje číselná data, například statistické údaje nebo objem prodeje.) v kontingenční tabulce256256256
Počet vzorců výpočtových položek (Výpočtová položka: Položka v rámci pole kontingenční tabulky nebo grafu, ve které je použit vzorec vytvořený uživatelem. Výpočtové položky mohou provádět výpočty na základě hodnot obsažených v dalších položkách stejného pole kontingenční tabulky nebo grafu.) v kontingenční tabulceOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky 32 76732 767
Délka řetězce relační kontingenční tabulky 32 76732 767
 
Počet grafů propojených s listemOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětíOmezeno dostupnou pamětí
Počet listů, na které odkazuje graf255255255
Počet datových řad (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.) v jednom grafu255255255
Počet datových bodů (Datové body: Samostatné hodnoty zakreslené v grafu. Související datové body tvoří datovou řadu. Datové body jsou představovány pruhy, sloupci, spojnicemi, výsečemi, body a jinými tvary. Tyto prvky se nazývají datové značky.) v datové řadě v dvojrozměrných grafech32 00032 000Omezeno dostupnou pamětí
Počet datových bodů v datové řadě v prostorových grafech4 0004 000Omezeno dostupnou pamětí
Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu256 000256 000Omezeno dostupnou pamětí