ProWord – profesionální šablona pro Word s vlastními styly

ProWord – profesionální šablona pro Word s vlastními styly vznikla na základě požadavku šablony pro diplomové a jiné práce, u které by byly lépe dodrženy typografické zásady a štábní kultura všeobecně.

Verze: 3.0
Licence: shareware

ProWord - profesionální šablona pro Word s vlastními styly
ProWord – profesionální šablona pro Word s vlastními styly

Nástroj je nabízen tak, jak je, s uvedením vzorového dokumentu a využitím stylů, za cenu 300 Kč. Kód VBA je uzamčen.

Předpoklady a funkčnost

– Word 2007 a novější, primárně je šablona zpracována v aktuální verzi Wordu 2019 (vážní zájemci mohou vyzkoušet)
– povolení maker (není nutné, slouží k obsluze, titulkování, generování seznamů a usnadnění práce)
– šablona obsahuje kompletní vlastní sadu stylů, jež se soustředí na nadpisy, odstavce, odrážky, titulky ilustrací a tabulek, a dále pak i na bloky kódů
– makra umožňují rychlé vkládání ilustrací v daném měřítku a jejich titulkování a pozicování, podporují také užití a číslování rovnic, bloky s poznámkou, automaticky generují obsah a seznamy obrázků, tabulek, grafů…

proword_ukazka