Slovník menu

Slovník menu (česko-anglický oficiální překlad) není dovoleno kopírovat ani šířit bez souhlasu autora těchto stránek.

IDPopis (CZ)Popis (AN)
2Pravopis...Spelling...
3UložitSave
4Tisk...Print...
18Nový...New...
19KopírovatCopy
21VyjmoutCut
22VložitPaste
23Otevřít...Open...
23OtevřítOpen
37Opakovat: PísmoRepeat Font
47VymazatClear
47Odstranit položkuRemove Field
47Vymazat obsahClear Contents
60Dvojitě podtrženéDouble Underline
106ZavřítClose
107Automatický formátAutoFormat
108Kopírovat formátFormat Painter
109NáhledPrint Preview
113TučnéBold
114KurzívaItalic
115PodtrženíUnderline
118Tmavý stínDark Shading
120Zarovnat dolevaAlign Left
121Zarovnat dopravaAlign Right
122Zarovnat na středCenter
123Do blokuJustify
128Nelze vzít zpětCan"t Undo
128ZpětCan"t Undo
129ZnovuRedo
130ČáraLine
139Textové poleText Box
145Horní ohraničeníTop Border
146Dolní ohraničeníBottom Border
147Levé ohraničeníLeft Border
148Pravé ohraničeníRight Border
149Použít vnitřní ohraničeníApply Inside Borders
150Použít vnější ohraničeníApply Outline Borders
151Vymazat ohraničeníClear Border
164SeskupitGroup
165OddělitUngroup
166Přenést dopředuBring to Front
167Přenést dozaduSend to Back
170Přenést blížBring Forward
171Přenést dálSend Backward
178Celá obrazovkaFull Screen
182Vybrat objektySelect Objects
184Záznam nového makra…Record New Macro...
186Makra…Macros...
186Spustit…Run...
196Překlopit vodorovněFlip Horizontal
197Překlopit svisleFlip Vertical
198Otočit doprava o 90°Rotate Right
199Otočit doleva o 90°Rotate Left
200Volný tvarFreeform
203OhraničeníBorders
204KresleníDrawing
206(Upravit body)Edit Points
210Seřadit vzestupněSort Ascending
211Seřadit sestupněSort Descending
219Textové poleEdit Box
220Zaškrtávací políčkoCheck Box
221Pole se seznamemCombo Box
222VlastnostiProperties
222Vlastnosti ovládacího prvkuProperties
225Zamknout buňkuLock Cell
226SoučetSum
226AutoSumSum
243ŠipkaArrow
247Vzhled stránky…Page Setup...
254Styl...Style...
259Příjemce směrování…Routing Recipient...
259Směrovací adresaRouting Slip
280FotoaparátCamera
282TlačítkoButton
283VlastníCustom
286VlastníCustom
290PřeškrtnutéStrikethrough
292Odstranit...Delete...
292OdstranitDelete...
293Odstranit...Delete
293Odstranit řádkyDelete Rows
294Odstranit...Delete...
294Odstranit sloupceDelete Columns
295Buňky...Cells...
295Vložit buňky…Insert...
296ŘádekRows
296Vložit buňky…Insert...
297SloupecColumns
297Vložit buňky…Columns
298Uspořádat…Arrange...
302RozdělitSplit
303Nové oknoNew Window
305Přijmout či zamítnout změny…Accept or Reject Changes...
308Symbol…Symbol...
313Nahradit…Replace...
338Znovu seskupitRegroup
339Prostorový styl3-D Style
364Nastavit oblast tiskuSet Print Area
368Vymazat formátováníClear Formatting
369Vložit formátPaste Formatting
370HodnotyValues
370Vložit hodnotyValues
371DopravaRight
372DolůDown
373Rovná seEqual Sign
374PlusPlus Sign
375MínusMinus Sign
376KrátMultiplication Sign
377DělenoDivision Sign
378ExponentExponentiation Sign
379Otevírací závorkaLeft Parenthesis
380Zavírací závorkaRight Parenthesis
381DvojtečkaColon
382ČárkaComma
383ProcentoPercent Sign
384DolarDollar Sign
385Funkce…Function...
385Vložit funkciFunction...
387Omezit na čísliceConstrain Numeric
393Světlý stínLight Shading
394Styl stínuShadow Style
396Styl procentPercent Style
397Styl čárkyComma Style
398Přidat desetinné místoIncrease Decimal
399Odebrat desetinné místoDecrease Decimal
401Barva písmaFont Color
402Sloučit a zarovnat na středMerge and Center
403Zvětšit písmoIncrease Font Size
404Zmenšit písmoDecrease Font Size
405Svislý textVertical Text
406Otočit text nahoruRotate Text Up
407Otočit text dolůRotate Text Down
408Rozmístit vodorovněDistribute Horizontally
409KlikyhákyScribble
417Barva textuCycle Font Color
418Plošný grafArea Chart
419Pruhový grafBar Chart
420Sloupcový grafColumn Chart
421Skládaný sloupcový grafStacked Column Chart
422Spojnicový grafLine Chart
423Výsečový grafPie Chart
424Prostorový plošný graf3-D Area Chart
425Prostorový pruhový graf3-D Bar Chart
426Prostorový skupinový sloupcový graf3-D Clustered Column Chart
427Prostorový sloupcový graf3-D Column Chart
428Prostorový spojnicový graf3-D Line Chart
429Prostorový výsečový graf3-D Pie Chart
430XY bodový graf(XY) Scatter Chart
431Prostorový povrchový graf3-D Surface Chart
432Paprskový grafRadar Chart
434Graf cen akciíVolume/High-Low-Close Chart
435Výchozí grafDefault Chart
436Průvodce grafemChart Wizard
437Vodorovná mřížkaValue Axis Gridlines
438Svislá mřížkaCategory Axis Gridlines
439LegendaLegend
440Zobrazit symboly přehleduShow Outline Symbols
441Vybrat viditelné buňkySelect Visible Cells
442Vybrat oblastSelect Current Region
443Ukotvit příčkyFreeze Panes
444PřiblížitZoom In
445OddálitZoom Out
446PřepínačOption Button
447PosuvníkScroll Bar
448SeznamList Box
449Prstencový grafDoughnut Chart
450Odstranit šipky následníkůRemove Dependent Arrows
451NásledníciTrace Dependents
452Odstranit šipky předchůdcůRemove Precedent Arrows
453Odstranit všechny šipkyRemove All Arrows
455Aktualizovat souborUpdate File
456Jen pro čteníToggle Read Only
457Průvodce kontingenční tabulkouWizard...
458Automatický filtrAutoFilter
459Aktualizovat dataRefresh Data
460Nastavení pole…Field Settings...
461Zobrazit stránky…Show Pages...
462Zobrazit detailyShow Detail
463Najít chybuTrace Error
464Skrýt detailyHide Detail
465Rozmístit svisleDistribute Vertically
467Skupinový rámečekGroup Box
468ČíselníkSpinner
469Pořadí prvků…Tab Order...
470Spustit dialogRun Dialog
471Seznam se vstupním polemCombination List-Edit
475Rozevírací seznam se vstupním polemCombination Drop-Down Edit
476PopisekLabel
478Odstranit...Delete...
478(Skrýt dimenzi)(Hide Dimension)
485Přepnout mřížkuToggle Grid
486PředchůdciTrace Precedents
488KódCode
509Konec stránkyPage Break
522Možnosti…Options...
537Parametry…Parameters...
541Výška…Height...
541Výška řádku…Row Height...
542Šířka…Width...
542Šířka sloupce…Column Width...
546Objekt…Object...
548Ovládací prvkyControl Toolbox
549K mřížceTo Grid
569StornoCancel
642Další ovládací prvky...More Controls...
664Zarovnat dolevaAlign Left
665Zarovnat dopravaAlign Right
666Zarovnat nahoruAlign Top
667Zarovnat dolůAlign Bottom
668Zarovnat na středAlign Center
669Zarovnat doprostředAlign Middle
682Klipart…Clip Art...
688Volné otáčeníFree Rotate
692Styl čáryLine Style
693Přerušovaná čáraDash Style
694Styl šipkyArrow Style
702Organizační diagramOrganization Chart
723NormálněNormal
724Konce stránekPage Break Preview
732OříznoutCrop
748Uložit jako…Save As...
750VlastnostiProperties
752KonecExit
755Vložit jinak…Paste Special...
757Přejít na…Go To...
759Propojení…Links...
761
762Záhlaví a zápatí…Header and Footer...
786Automatický formát...AutoFormat...
793Možnosti automatických oprav…AutoCorrect Options...
797Vlastní…Customize...
798Sloučit buňkyMerge Cells
800Oddělit buňkyUnmerge Cells
806Text do sloupců…Text to Columns...
809Schránka sady Office…Office Clipboard...
8301 XLmenufundict.xls1 xlmenufundict 10.xls
830(Window Name Goes Here)1 xlmenufundict 10.xls
837Vytvořit úkol Microsoft Office OutlookCreate Microsoft Outlook Task
846Uložit prostor…Save Workspace...
847Odstranit listDelete Sheet
847OdstranitDelete
848Přesunout nebo zkopírovat list…Move or Copy Sheet...
848Přesunout nebo zkopírovat…Move or Copy...
849Řádek vzorcůFormula Bar
850Stavový řádekStatus Bar
852ListWorksheet
855Buňky…Cells...
855Formát buněk…Format Cells...
855Formát buněk...Format Cells...
856Hledání řešení…Goal Seek...
857Správce scénářů…Scenarios...
859Přiřadit makro…Assign Macro...
860Formulář…Form...
861Souhrny…Subtotals...
862Tabulka…Table...
863Sloučit…Consolidate...
865SkrýtHide
866Zobrazit…Unhide...
867NahoruUp
868DolevaLeft
869Jiný list…Across Worksheets...
870Řady…Series...
871Zarovnat do blokuJustify
872FormátyFormats
873ObsahContents
874KomentářeComments
878Definovat…Define...
879Vložit…Paste...
880Vytvořit…Create...
881Použít…Apply...
882PřizpůsobitAutoFit
883SkrýtHide
884ZobrazitUnhide
885PřizpůsobitAutoFit Selection
886SkrýtHide
887ZobrazitUnhide
888Standardní…Standard Width...
889PřejmenovatRename
890SkrýtHide
891Zobrazit…Unhide...
892Zobrazit panel nástrojů Závislosti vzorcůShow Formula Auditing Toolbar
893Zamknout list…Protect Sheet...
894Zamknout sešit…Protect Workbook...
899Automatický filtrAutoFilter
900Zobrazit všeShow All
901Rozšířený filtr…Advanced Filter...
904Automatický přehledAuto Outline
905Vymazat přehledClear Outline
906Nastavení…Settings...
907ŘadySeries
908Velikost podle oknaSized with Window
914Přidat spojnici trendu…Add Trendline...
917Buňky…Cells...
917VýběrSelected Object
917Formát objektu…Format Object...
918Typ grafu…Chart Type...
919Prostorové zobrazení…3-D View...
925Lupa…Zoom...
927O aplikaci Microsoft Office ExcelAbout Microsoft Excel
928Seřadit…Sort...
932Popisek…Label...
936(Nápověda pro Lotus 1-2-3…)Lotus 1-2-3 Help...
938(Složka Exchange…)(Exchange Folder...)
943Doplňky…Add-Ins...
945Vložit…Insert...
946Vybrat všechny listySelect All Sheets
950Vlastní zobrazení...Custom Views...
952Pozadí…Background...
954Zdrojová data…Source Data...
955Umístění…Location...
956Možnosti grafu…Chart Options...
960PřepočítatCalculate Now
961ObjektObject
961Upravit objektEdit Object
961Objekt…Object...
962Formát objektu…Format Object...
962Objekt...Object...
984Nápověda pro Microsoft ExcelMicrosoft Excel Help
987Tabulka datData Table
988Řady ve sloupcíchSeries in Columns
989Řady v řádcíchSeries in Rows
991Umožnit výběrEnable Selection
992Seznam vzorcůList Formulas
993DataData
994Popisek a dataLabel and Data
995PopisekLabel
1004Zobrazit pomocníka OfficeShow the Office Assistant
1013Proti směru hodinových ručičekAngle Counterclockwise
1014Po směru hodinových ručičekAngle Clockwise
1015(Otevřít hypertextový odkaz)(Open Hyperlink)
1015Otevřít hypertextový odkazOpen Hyperlink
1016Úvodní stránkaStart Page
1017ZpětBack
1018VpředForward
1019ZastavitStop
1020AktualizovatRefresh
1021Otevřít oblíbené položky…Open Favorites...
1022Přidat k oblíbeným položkám…Add to Favorites...
1023Zobrazit jen panel nástrojů WebShow Only Web Toolbar
1031WordArt…WordArt...
1032DiagramDiagram...
1033Uspořádat spojovací čáryReroute Connectors
1035NahoruUp
1036DolůDown
1037DolevaLeft
1038DopravaRight
1041KřivkaCurve
1042Přímá spojovací čáraStraight Connector
1043Pravoúhlá spojovací čáraElbow Connector
1044Zakřivená spojovací čáraCurved Connector
1047PopiskyCallouts
1048Vývojové diagramyFlowchart
1049Plné šipkyBlock Arrows
1050Hvězdy a nápisyStars and Banners
1054Další čáry...More Lines...
1055Další šipky...More Arrows...
1056Nastavení stínu...Shadow Settings...
1057Nastavení prostorového efektu…3-D Settings...
1058Tvar objektu WordArtWordArt Shape
1059Zarovnání objektu WordArtWordArt Alignment
1060Mezery mezi znaky objektu WordArtWordArt Character Spacing
1061Svislý text objektu WordArtWordArt Vertical Text
1063Písmena objektu WordArt stejně velikáWordArt Same Letter Heights
1064Více kontrastuMore Contrast
1065Méně kontrastuLess Contrast
1066Více jasuMore Brightness
1067Méně jasuLess Brightness
1068Posunout stín nahoruNudge Shadow Up
1069Posunout stín dolůNudge Shadow Down
1070Posunout stín dolevaNudge Shadow Left
1071Posunout stín dopravaNudge Shadow Right
1108Zarovnat dolevaLeft Align
1109Zarovnat na středCenter
1110Čárový popisek 4 (s ohraničením a zvýrazněním)Line Callout 4 (Border and Accent Bar)
1111ObdélníkRectangle
1112KosoúhelníkParallelogram
1113LichoběžníkTrapezoid
1114KosočtverecDiamond
1115Zaoblený obdélníkRounded Rectangle
1116OsmiúhelníkOctagon
1117Rovnoramenný trojúhelníkIsosceles Triangle
1118Pravoúhlý trojúhelníkRight Triangle
1119ElipsaOval
1120ŠestiúhelníkHexagon
1121KřížCross
1122KrychleCube
1123PlaketaPlaque
1124Pravidelný pětiúhelníkRegular Pentagon
1125VlnaWave
1126PlechovkaCan
1127Svislý svitekVertical Scroll
1128Vodorovný svitekHorizontal Scroll
1129Ohnutý rohFolded Corner
1130Zkosené hranyBevel
1131Veselý obličejSmiley Face
1132PrstenecDonut
1133Symbol „Zákaz“\"No\" Symbol
1134Ohnutý pruhBlock Arc
1135Levá jednoduchá závorkaLeft Bracket
1136Pravá jednoduchá závorkaRight Bracket
1137Levá složená závorkaLeft Brace
1138Pravá složená závorkaRight Brace
1139ObloukArc
1140BleskLightning Bolt
1141SrdceHeart
1142Šipka dopravaRight Arrow
1143Šipka dolevaLeft Arrow
1144Šipka nahoruUp Arrow
1145Šipka dolůDown Arrow
1146Obousměrná vodorovná šipkaLeft-Right Arrow
1147Obousměrná svislá šipkaUp-Down Arrow
1148Čtyřstranná šipkaQuad Arrow
1149Šipka nahoru, doprava i dolevaLeft-Right-Up Arrow
1150Šipka doleva a nahoruLeft-Up Arrow
1151Šipka ohnutá nahoruBent-Up Arrow
1152Ohnutá šipkaBent Arrow
1153Šipka ve tvaru UU-Turn Arrow
1154Šrafovaná šipka dopravaStriped Right Arrow
1155Šipka doprava se zářezemNotched Right Arrow
1156PětiúhelníkPentagon
1157Dvojitá šipkaChevron
1158Kruhová šipkaCircular Arrow
1160Zahnutá šipka dopravaCurved Right Arrow
1161Zahnutá šipka dolevaCurved Left Arrow
1162Zahnutá šipka nahoruCurved Up Arrow
1163Zahnutá šipka dolůCurved Down Arrow
1164Popisek se šipkou dopravaRight Arrow Callout
1165Popisek se šipkou dolevaLeft Arrow Callout
1166Popisek se šipkou nahoruUp Arrow Callout
1167Popisek se šipkou dolůDown Arrow Callout
1168Popisek s obousměrnou vodorovnou šipkouLeft-Right Arrow Callout
1169Popisek s obousměrnou svislou šipkouUp-Down Arrow Callout
1170Popisek se čtyřstrannou šipkouQuad Arrow Callout
1172Obdélníkový popisekRectangular Callout
1173Zaoblený obdélníkový popisekRounded Rectangular Callout
1174Oválný popisekOval Callout
1175ObláčekCloud Callout
1176Čárový popisek 2Line Callout 2
1177Čárový popisek 3Line Callout 3
1178Čárový popisek 4Line Callout 4
1179Stužka dolůDown Ribbon
1180Stužka nahoruUp Ribbon
1181Stužka zahnutá dolůCurved Down Ribbon
1182Stužka zahnutá nahoruCurved Up Ribbon
1183Pěticípá hvězda5-Point Star
1184Osmicípá hvězda8-Point Star
1185Šestnácticípá hvězda16-Point Star
1186Čtyřiadvaceticípá hvězda24-Point Star
1187Dvaatřiceticípá hvězda32-Point Star
1188Výbuch 1Explosion 1
1189Výbuch 2Explosion 2
1190Vývojový diagram: postupFlowchart: Process
1191Vývojový diagram: alternativní postupFlowchart: Alternate Process
1192Vývojový diagram: rozhodnutíFlowchart: Decision
1193Vývojový diagram: údajeFlowchart: Data
1194Vývojový diagram: předdefinovaný postupFlowchart: Predefined Process
1195Vývojový diagram: vnitřní paměťFlowchart: Internal Storage
1196Vývojový diagram: dokumentFlowchart: Document
1197Vývojový diagram: více dokumentůFlowchart: Multidocument
1198Vývojový diagram: ukončeníFlowchart: Terminator
1199Vývojový diagram: přípravaFlowchart: Preparation
1200Vývojový diagram: ruční vstupFlowchart: Manual Input
1201Vývojový diagram: ruční operaceFlowchart: Manual Operation
1202Vývojový diagram: spojkaFlowchart: Connector
1203Vývojový diagram: spojka mezi stránkamiFlowchart: Off-page Connector
1204Vývojový diagram: štítekFlowchart: Card
1205Vývojový diagram: děrná páskaFlowchart: Punched Tape
1206Vývojový diagram: sumační bodFlowchart: Summing Junction
1207Vývojový diagram: neboFlowchart: Or
1208Vývojový diagram: porovnáníFlowchart: Collate
1209Vývojový diagram: řazeníFlowchart: Sort
1210Vývojový diagram: vyjmutíFlowchart: Extract
1211Vývojový diagram: sloučeníFlowchart: Merge
1213Vývojový diagram: uložená dataFlowchart: Stored Data
1214Vývojový diagram: paměť se sekvenčním přístupemFlowchart: Sequential Access Storage
1215Vývojový diagram: magnetický diskFlowchart: Magnetic Disk
1216Vývojový diagram: paměť s přímým přístupemFlowchart: Direct Access Storage
1217Vývojový diagram: zobrazeníFlowchart: Display
1218Vývojový diagram: zpožděníFlowchart: Delay
1219Čárový popisek 1Line Callout 1
1220Čárový popisek 1 (se zvýrazněním)Line Callout 1 (Accent Bar)
1221Čárový popisek 2 (se zvýrazněním)Line Callout 2 (Accent Bar)
1222Čárový popisek 3 (se zvýrazněním)Line Callout 3 (Accent Bar)
1223Čárový popisek 4 (se zvýrazněním)Line Callout 4 (Accent Bar)
1224Čárový popisek 1 (bez ohraničení)Line Callout 1 (No Border)
1225Čárový popisek 2 (bez ohraničení)Line Callout 2 (No Border)
1226Čárový popisek 3 (bez ohraničení)Line Callout 3 (No Border)
1227Čárový popisek 4 (bez ohraničení)Line Callout 4 (No Border)
1228Čárový popisek 1 (s ohraničením a zvýrazněním)Line Callout 1 (Border and Accent Bar)
1229Čárový popisek 2 (s ohraničením a zvýrazněním)Line Callout 2 (Border and Accent Bar)
1230Čárový popisek 3 (s ohraničením a zvýrazněním)Line Callout 3 (Border and Accent Bar)
1231Změnit tvar na Čárový popisek 4 (s ohraničením a zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 4 (Border and Accent Bar)
1232Změnit tvar na ObdélníkChange Shape to Rectangle
1233Změnit tvar na KosoúhelníkChange Shape to Parallelogram
1234Změnit tvar na LichoběžníkChange Shape to Trapezoid
1235Změnit tvar na KosočtverecChange Shape to Diamond
1236Změnit tvar na Zaoblený obdélníkChange Shape to Rounded Rectangle
1237Změnit tvar na OsmiúhelníkChange Shape to Octagon
1238Změnit tvar na Rovnoramenný trojúhelníkChange Shape to Isosceles Triangle
1239Změnit tvar na Pravoúhlý trojúhelníkChange Shape to Right Triangle
1240Změnit tvar na ElipsuChange Shape to Oval
1241Změnit tvar na ŠestiúhelníkChange Shape to Hexagon
1242Změnit tvar na KřížChange Shape to Cross
1243Změnit tvar na KrychliChange Shape to Cube
1244Změnit tvar na PlaketuChange Shape to Plaque
1245Změnit tvar na Pravidelný pětiúhelníkChange Shape to Regular Pentagon
1246Změnit tvar na VlnuChange Shape to Wave
1247Změnit tvar na PlechovkuChange Shape to Can
1248Změnit tvar na Svislý svitekChange Shape to Vertical Scroll
1249Změnit tvar na Vodorovný svitekChange Shape to Horizontal Scroll
1250Změnit tvar na Ohnutý rohChange Shape to Folded Corner
1251Změnit tvar na Zkosené hranyChange Shape to Bevel
1252Změnit tvar na Veselý obličejChange Shape to Smiley Face
1253Změnit tvar na PrstenecChange Shape to Donut
1254Změnit tvar na Symbol „Zákaz“Change Shape to \"No\" Symbol
1255Změnit tvar na Ohnutý pruhChange Shape to Block Arc
1256Změnit tvar na Levou hranatou závorkuChange Shape to Left Bracket
1257Změnit tvar na Pravou hranatou závorkuChange Shape to Right Bracket
1258Změnit tvar na Levou složenou závorkuChange Shape to Left Brace
1259Změnit tvar na Pravou složenou závorkuChange Shape to Right Brace
1260Změnit tvar na ObloukChange Shape to Arc
1261Změnit tvar na BleskChange Shape to Lightning Bolt
1262Změnit tvar na SrdceChange Shape to Heart
1263Změnit tvar na Šipku dopravaChange Shape to Right Arrow
1264Změnit tvar na Šipku dolevaChange Shape to Left Arrow
1265Změnit tvar na Šipku nahoruChange Shape to Up Arrow
1266Změnit tvar na Šipku dolůChange Shape to Down Arrow
1267Změnit tvar na Obousměrnou vodorovnou šipkuChange Shape to Left-Right Arrow
1268Změnit tvar na Obousměrnou svislou šipkuChange Shape to Up-Down Arrow
1269Změnit tvar na Čtyřstrannou šipkuChange Shape to Quad Arrow
1270Změnit tvar na Šipku nahoru, doprava i dolevaChange Shape to Left-Right-Up Arrow
1271Změnit tvar na Šipku doleva a nahoruChange Shape to Left-Up Arrow
1272Změnit tvar na Šipku ohnutou nahoruChange Shape to Bent-Up Arrow
1273Změnit tvar na Ohnutou šipkuChange Shape to Bent Arrow
1274Změnit tvar na Šipku ve tvaru UChange Shape to U-Turn Arrow
1275Změnit tvar na Šrafovanou šipku dopravaChange Shape to Striped Right Arrow
1276Změnit tvar na Šipku doprava se zářezemChange Shape to Notched Right Arrow
1277Změnit tvar na PětiúhelníkChange Shape to Pentagon
1278Změnit tvar na Dvojitou šipkuChange Shape to Chevron
1279Změnit tvar na Kruhovou šipkuChange Shape to Circular Arrow
1281Změnit tvar na Zahnutou šipku dopravaChange Shape to Curved Right Arrow
1282Změnit tvar na Zahnutou šipku dolevaChange Shape to Curved Left Arrow
1283Změnit tvar na Zahnutou šipku nahoruChange Shape to Curved Up Arrow
1284Změnit tvar na Zahnutou šipku dolůChange Shape to Curved Down Arrow
1285Změnit tvar na Popisek se šipkou dopravaChange Shape to Right Arrow Callout
1286Změnit tvar na Popisek se šipkou dolevaChange Shape to Left Arrow Callout
1287Změnit tvar na Popisek se šipkou nahoruChange Shape to Up Arrow Callout
1288Změnit tvar na Popisek se šipkou dolůChange Shape to Down Arrow Callout
1289Změnit tvar na Popisek s obousměrnou vodorovnou šipkouChange Shape to Left-Right Arrow Callout
1290Změnit tvar na Popisek s obousměrnou svislou šipkouChange Shape to Up-Down Arrow Callout
1291Změnit tvar na Popisek se čtyřstrannou šipkouChange Shape to Quad Arrow Callout
1293Změnit tvar na Obdélníkový popisekChange Shape to Rectangular Callout
1294Změnit tvar na Zaoblený obdélníkový popisekChange Shape to Rounded Rectangular Callout
1295Změnit tvar na Oválný popisekChange Shape to Oval Callout
1296Změnit tvar na ObláčekChange Shape to Cloud Callout
1297Změnit tvar na Čárový popisek 2Change Shape to Line Callout 2
1298Změnit tvar na Čárový popisek 3Change Shape to Line Callout 3
1299Změnit tvar na Čárový popisek 4Change Shape to Line Callout 4
1300Změnit tvar na Stužku dolůChange Shape to Down Ribbon
1301Změnit tvar na Stužku nahoruChange Shape to Up Ribbon
1302Změnit tvar na Stužku zahnutou dolůChange Shape to Curved Down Ribbon
1303Změnit tvar na Stužku zahnutou nahoruChange Shape to Curved Up Ribbon
1304Změnit tvar na Pěticípou hvězduChange Shape to 5-Point Star
1305Změnit tvar na Osmicípou hvězduChange Shape to 8-Point Star
1306Změnit tvar na Šestnácticípou hvězduChange Shape to 16-Point Star
1307Změnit tvar na Čtyřiadvaceticípou hvězduChange Shape to 24-Point Star
1308Změnit tvar na Dvaatřiceticípou hvězduChange Shape to 32-Point Star
1309Změnit tvar na Výbuch 1Change Shape to Explosion 1
1310Změnit tvar na Výbuch 2Change Shape to Explosion 2
1311Změnit tvar na Vývojový diagram: postupChange Shape to Flowchart: Process
1312Změnit tvar na Vývojový diagram: alternativní postupChange Shape to Flowchart: Alternate Process
1313Změnit tvar na Vývojový diagram: rozhodnutíChange Shape to Flowchart: Decision
1314Změnit tvar na Vývojový diagram: údajeChange Shape to Flowchart: Data
1315Změnit tvar na Vývojový diagram: předdefinovaný postupChange Shape to Flowchart: Predefined Process
1316Změnit tvar na Vývojový diagram: vnitřní paměťChange Shape to Flowchart: Internal Storage
1317Změnit tvar na Vývojový diagram: dokumentChange Shape to Flowchart: Document
1318Změnit tvar na Vývojový diagram: více dokumentůChange Shape to Flowchart: Multidocument
1319Změnit tvar na Vývojový diagram: ukončeníChange Shape to Flowchart: Terminator
1320Změnit tvar na Vývojový diagram: přípravaChange Shape to Flowchart: Preparation
1321Změnit tvar na Vývojový diagram: ruční vstupChange Shape to Flowchart: Manual Input
1322Změnit tvar na Vývojový diagram: ruční operaceChange Shape to Flowchart: Manual Operation
1323Změnit tvar na Vývojový diagram: spojkaChange Shape to Flowchart: Connector
1324Změnit tvar na Vývojový diagram: spojka mezi stránkamiChange Shape to Flowchart: Off-page Connector
1325Změnit tvar na Vývojový diagram: štítekChange Shape to Flowchart: Card
1326Změnit tvar na Vývojový diagram: děrná páskaChange Shape to Flowchart: Punched Tape
1327Změnit tvar na Vývojový diagram: sumační bodChange Shape to Flowchart: Summing Junction
1328Změnit tvar na Vývojový diagram: neboChange Shape to Flowchart: Or
1329Změnit tvar na Vývojový diagram: porovnáníChange Shape to Flowchart: Collate
1330Změnit tvar na Vývojový diagram: řazeníChange Shape to Flowchart: Sort
1331Změnit tvar na Vývojový diagram: vyjmutíChange Shape to Flowchart: Extract
1332Změnit tvar na Vývojový diagram: sloučeníChange Shape to Flowchart: Merge
1334Změnit tvar na Vývojový diagram: uložená dataChange Shape to Flowchart: Stored Data
1335Změnit tvar na Vývojový diagram: paměť se sekvenčním přístupemChange Shape to Flowchart: Sequential Access Storage
1336Změnit tvar na Vývojový diagram: magnetický diskChange Shape to Flowchart: Magnetic Disk
1337Změnit tvar na Vývojový diagram: paměť s přímým přístupemChange Shape to Flowchart: Direct Access Storage
1338Změnit tvar na Vývojový diagram: zobrazeníChange Shape to Flowchart: Display
1339Změnit tvar na Vývojový diagram: zpožděníChange Shape to Flowchart: Delay
1340Změnit tvar na Čárový popisek 1Change Shape to Line Callout 1
1341Změnit tvar na Čárový popisek 1 (se zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 1 (Accent Bar)
1342Změnit tvar na Čárový popisek 2 (se zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 2 (Accent Bar)
1343Změnit tvar na Čárový popisek 3 (se zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 3 (Accent Bar)
1344Změnit tvar na Čárový popisek 4 (se zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 4 (Accent Bar)
1345Změnit tvar na Čárový popisek 1 (bez ohraničení)Change Shape to Line Callout 1 (No Border)
1346Změnit tvar na Čárový popisek 2 (bez ohraničení)Change Shape to Line Callout 2 (No Border)
1347Změnit tvar na Čárový popisek 3 (bez ohraničení)Change Shape to Line Callout 3 (No Border)
1348Změnit tvar na Čárový popisek 4 (bez ohraničení)Change Shape to Line Callout 4 (No Border)
1349Změnit tvar na Čárový popisek 1 (s ohraničením a zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 1 (Border and Accent Bar)
1350Změnit tvar na Čárový popisek 2 (s ohraničením a zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 2 (Border and Accent Bar)
1351Změnit tvar na Čárový popisek 3 (s ohraničením a zvýrazněním)Change Shape to Line Callout 3 (Border and Accent Bar)
1352Zarovnat dopravaRight Align
1353Zarovnat do bloku písmenaLetter Justify
1354Zarovnat do bloku slovaWord Justify
1355Zarovnat do bloku roztaženímStretch Justify
1356MaléVery Tight
1357MenšíTight
1358NormálníNormal
1359VětšíLoose
1360VelikéVery Loose
1361Vyrovnat dvojice znakůKern Character Pairs
1362Původní nastavení obrázkuReset Picture
1365AutomatickýAutomatic
1366ŠedivýGrayscale
1367ČernobílýBlack White
1368ZesvětlitWashout
1374Zapnout či vypnout prostorový efekt3-D On/Off
1375Naklonit dolůTilt Down
1376Naklonit nahoruTilt Up
1377Naklonit dolevaTilt Left
1378Naklonit dopravaTilt Right
1379HloubkaDepth
1380SměrDirection
1382OsvětleníLighting
1383PovrchSurface
13840 bodů0 pt.
138536 bodů36 pt.
138672 bodů72 pt.
1387144 bodů144 pt.
1388288 bodů288 pt.
1389NekonečnáInfinity
1390PerspektivněPerspective
1391RovnoběžněParallel
1392SvětléBright
1393NormálníNormal
1394TmavéDim
1395MatnýMatte
1396UmělohmotnýPlastic
1398KovovýMetal
1399Drátěný modelWire Frame
1401(Upravit text)(Edit Text)
1402K tvaruTo Shape
1403BarvaColor
1405Základní tvaryBasic Shapes
1406PopiskyCallouts
1407Vývojové diagramyFlowchart
1408Plné šipkyBlock Arrows
1409Hvězdy a nápisyStars and Banners
1410Zobrazit panel nástrojů WordArtShow WordArt Toolbar
1412Ukončit režim otáčeníExit Rotate Mode
1413Zobrazit panel nástrojů ObrázekShow Picture Toolbar
1415Přidat bodAdd Point
1416Odstranit bodDelete Point
1417(Rovný úsek)(Straight Segment)
1418(Zakřivený úsek)(Curved Segment)
1420(Uzavřít cestu)(Close Path)
1421Automatický bodAuto Point
1422Hladký bodSmooth Point
1423Přímý bodStraight Point
1424Rohový bodCorner Point
1425Ukončit úpravu bodůExit Edit Point
1447Zabalení textuText Envelopes
1448Styly čarDash Styles
1449Styly šipekArrow Styles
1450Styly stínuShadow Styles
1451Prostorové styly3-D Styles
1463Bez barvyNo Color
1468Bez barvyNo Color
1473Směr osvětleníLighting Direction
1521Směr vytlačeníExtrusion Direction
1561Zobrazit kódView Code
1563Tloušťka čáryLine Width
1572Vlastní:Custom:
1576Hypertextový odkaz…Hyperlink...
1577(Upravit hypertextový odkaz…)(Edit Hyperlink...)
1583(Přidat do oblasti tisku)(Add to Print Area)
1584Vymazat oblast tiskuClear Print Area
1585(Obnovit všechny konce stránky)(Reset All Page Breaks)
1585Obnovit všechny konce stránky(Reset All Page Breaks)
1586(Vynechat z oblasti tisku)(Exclude From Print Area)
1588Vložit konec stránkyInsert Page Break
1589KomentářComment
1590Předchozí komentářPrevious Comment
1591Další komentářNext Comment
1592(Odstranit komentář)(Delete Comment)
1592Odstranit komentář(Delete Comment)
1593(Zobrazit/skrýt komentář)(Show Comment)
1593Zobrazit/skrýt komentář(Show Comment)
1594KomentářeComments
1597Výpočtové pole…Calculated Field...
1598Výpočtová položka…Calculated Item...
1600Celá tabulkaEntire Table
1604Možnosti tabulky…Table Options...
1604Možnosti…Table Options...
1604Možnosti tabulky...Table Options...
1604Možnosti kontingenčního grafu…Table Options...
1605Režim návrhuDesign Mode
1606Galerie objektů WordArtWordArt Gallery
1611(Úpravy)(Edit)
1611(Vložit fonetické pole)(Edit)
1613(Nastavení…)(Settings...)
1614(Zobrazit či skrýt)(Show or Hide)
1621Vlastní:Custom:
1622Objekty grafu:Chart Objects:
1635Bublinový grafBubble Chart
1636Prostorový válcový graf3-D Cylinder Chart
1637Prostorový jehlanový graf3-D Pyramid Chart
1638Prostorový kuželový graf3-D Cone Chart
1639Obousměrná šipkaDouble Arrow
1643MěnaCurrency
1691Barva výplněFill Color
1692Barva čáryLine Color
1693Barva stínuShadow Color
1694Barva pro prostorové efekty3-D Color
1695Editor jazyka Visual BasicVisual Basic Editor
1699Dolní dvojité ohraničeníBottom Double Border
1704Všechna ohraničeníAll Borders
1728Písmo:Font:
1731Velikost písma:Font Size:
1732Styl:Style:
1733Měřítko zobrazení:Zoom:
1737Scénář:Scenario:
1740Adresa:Address:
1741VlastníCustom
1742Sloučit přesMerge Across
1764Ze skeneru nebo fotoaparátu…From Scanner or Camera...
1840Vnitřní vodorovné ohraničeníInside Horizontal Border
1841Vnitřní svislé ohraničeníInside Vertical Border
1842Ohraničení šikmo dolůDiagonal Down Border
1843Ohraničení šikmo nahoruDiagonal Up Border
1844Graf se spojnicemi extrémůOpen-High-Low-Close Chart
1848Zaškrtávací políčkoCheck Box
1849Najít...Find...
1850Textové poleText Box
1851Příkazové tlačítkoCommand Button
1852PřepínačOption Button
1853SeznamList Box
1854Pole se seznamemCombo Box
1855Přepínací tlačítkoToggle Button
1856ČíselníkSpin Button
1857PosuvníkScroll Bar
1858PopisekLabel
1922Hledat na webuSearch the Web
1925List zprava dolevaSheet Right-to-Left
1950Upravit dotaz...Edit Query...
1951Vlastnosti oblasti dat…Data Range Properties...
1951(Vlastnosti oblasti dat…)Data Range Properties...
1952Aktualizovat všeRefresh All
1953Zrušit aktualizaciCancel Refresh
1954Stav aktualizaceRefresh Status
1956Vložit propojeníPaste Link
1957Graf…Chart...
1963Přidat data…Add Data...
1964VšeAll
1965()()
1966Vybrat z rozevíracího seznamu…Pick From List...
1967Převést…Convert...
1968(Oddělit listy)(Ungroup Sheets)
1988VzorekPattern
2012ŽádnéNone
2013PrůměrAverage
2014Počet hodnotCount
2015Počet číselCount Nums
2016MaximumMax
2017MinimumMin
2018SoučetSum
2019Kopírovat buňkyCopy Cells
2020Vyplnit řadyFill Series
2021Pouze vyplnit formátyFill Formatting Only
2022Vyplnit bez formátováníFill Without Formatting
2023Vyplnit dnyFill Days
2024Vyplnit pracovní dnyFill Weekdays
2025Vyplnit měsíceFill Months
2026Vyplnit rokyFill Years
2027Lineární trendLinear Trend
2028Geometrický trendGrowth Trend
2029Řady…Series...
2031Vložit komentářInsert Comment
2034Ověření…Validation...
2035Zakroužkovat neplatná dataCircle Invalid Data
2038Obnovit oblast tiskuReset Print Area
2040Sdílet sešit...Share Workbook...
2042Zvýraznit změny…Highlight Changes...
2044Porovnat a sloučit sešity…Compare and Merge Workbooks...
2045Zkopírovat semCopy Here
2046Přesunout semMove Here
2047Zkopírovat sem jen formátyCopy Here as Formats Only
2048Zkopírovat sem jen hodnotyCopy Here as Values Only
2049Posunout dolů a kopírovatShift Down and Copy
2050Posunout vpravo a kopírovatShift Right and Copy
2051Posunout dolů a přemístitShift Down and Move
2052Posunout vpravo a přemístitShift Right and Move
2054Nový databázový dotaz…New Database Query...
2057Nastavit úvodní stránku…Set Start Page...
2058Nastavit vyhledávací stránku…Set Search Page...
2089ObrázekImage
2091Přímá spojovací čáraStraight Connector
2092Pravoúhlá spojovací čáraElbow Connector
2093Zakřivená spojovací čáraCurved Connector
2094Upravit text...Edit Text...
2158Vytvořit zde propojeníLink Here
2159Vytvořit hypertextový odkaz zdeCreate Hyperlink Here
2175Stín zapnuto/vypnutoShadow On/Off
2179Nastavit výchozí automatický tvarSet AutoShape Defaults
2188(Příjemce pošty (jako příloha)…)(Mail Recipient (as Attachment)...)
2188Příjemce pošty (jako příloha)…(Mail Recipient (as Attachment)...)
2520NovýNew
2521Tisk (HP LaserJet 4L)Print (HP LaserJet 5L)
2571Okno grafuChart Window
2600Zarovnat nahoruAlign Top
2601Zarovnat dolůAlign Bottom
2619Ze souboru…From File...
2630Automatické tvaryAutoShapes
2631ČáryLines
2632Základní tvaryBasic Shapes
2633Spojovací čáryConnectors
2634SlunceSun
2635MěsícMoon
2636Jednoduché závorkyDouble Bracket
2637Složené závorkyDouble Brace
2638Čtyřcípá hvězda4-Point Star
2639Dvojitá vlnaDouble Wave
2640Přímá spojovací šipkaStraight Arrow Connector
2641Přímá spojovací obousměrná šipkaStraight Double-Arrow Connector
2642Pravoúhlá spojovací šipkaElbow Arrow Connector
2643Pravoúhlá spojovací obousměrná šipkaElbow Double-Arrow Connector
2644Zakřivená spojovací šipkaCurved Arrow Connector
2645Zakřivená spojovací obousměrná šipkaCurved Double-Arrow Connector
2677Změnit tvar na SlunceChange Shape to Sun
2678Změnit tvar na MěsícChange Shape to Moon
2679Změnit tvar na Hranaté závorkyChange Shape to Double Bracket
2680Změnit tvar na Složené závorkyChange Shape to Double Brace
2681Změnit tvar na Čtyřcípou hvězduChange Shape to 4-Point Star
2682Změnit tvar na Dvojitou vlnuChange Shape to Double Wave
2692Odstranit úsekDelete Segment
2693(Otevřít cestu)(Open Path)
2787Vložit jako hypertextový odkazPaste as Hyperlink
2792Distribuované zarovnáníDistributed Align
2827Nastavit průhlednou barvuSet Transparent Color
2914Pořadí řešení…Solve Order...
2915Kontingenční tabulka a graf...PivotTable and PivotChart Report...
2917Styl čáryLine Style
2934Panel nástrojů WebWeb Toolbar
2949Vlastní položka nabídkyCustom Menu Item
2950Vlastní tlačítkoCustom Button
3058Podmíněné formátování…Conditional Formatting...
3059Zamknout a sdílet sešit…Protect and Share Workbook...
3125Vymazat obsahClear Contents
3159Seskupit…Group...
3160Oddělit…Ungroup...
3161Zvětšit odsazeníIncrease Indent
3162Zmenšit odsazeníDecrease Indent
3181Vložit buňky… 
3242(Standardní barvy)(Standard Colors)
3492(Převod mezi hangul a handža…)(Hangul Hanja Conversion...)
3492Převod mezi hangul a handža…(Hangul Hanja Conversion...)
3514(Vybrat z fonetického seznamu…)(Pick From Phonetic List ...)
3626(Odebrat hypertextový odkaz)(Remove Hyperlink)
3627Zabezpečení...Security...
3628Vložit skriptInsert Script
3630Odebrat všechny skriptyRemove All Scripts
3631Microsoft Script EditorMicrosoft Script Editor
3655Náhled webové stránkyWeb Page Preview
3689Zobrazit všechny skriptyShow All Scripts
3708OdeslatSend Now
3709Vybrat jménaSelect Names
3710Kontrola jmenCheck Names
3720(Zpětně převést)(Reconvert)
3720(Převést zpět)(Reconvert)
3727Zahájit schůzkuMeet Now
3728Účastník schůzky v režimu onlineOnline Meeting Participant
3738(Příjemce pošty)Mail Recipient
3754Doplňky modelu COM…COM Add-Ins...
3774Rozpoznat a opravit…Detect and Repair...
3775(Služba Microsoft Office Online)Office on the Web
3775Služba Microsoft Office OnlineOffice on the Web
3789Kontingenční grafPivotChart
3790Zobrazit seznam políShow Field List
3823Uložit jako webovou stránku…Save as Web Page...
3829Nový webový dotaz…New Web Query...
3831Webové možnosti…Web Options...
3844Importovat textový soubor…Import Text File...
3889Další automatické tvary...More AutoShapes...
3902Zdroj HTMLHTML Source
3903Publikovat jako webovou stránku…Publish as Web Page...
3956Skrýt tlačítka polí kontingenčního grafuHide PivotChart Field Buttons
3988Datová krychle OLAP offline…Offline OLAP...
3990Vybrat více objektůSelect Multiple Objects
4002Zobrazit podrobnostiShow Detail
4027Směr textuText Direction
4148Přesunout na začátekMove to Beginning
4149Přesunout nahoruMove Up
4150Přesunout dolůMove Down
4151Přesunout na konecMove to End
4177Diskuse na webuWeb Discussions
4179(Naplánovat schůzku…)(Schedule Meeting...)
5416Odstranit položkuRemove Field
5472Úplný výpočetCalculate Full
5473Formát kontingenční tabulky…Format Report...
5685Přidat kukátkoAdd Watch
5686Zobrazit okno kukátkaShow Watch Window
5687Vyhodnocení vzorceEvaluate Formula
5746Podokno úlohTask Pane
5747Barva karty…Tab Color...
5756(Zobrazit podpisy...) 
5764(Rozpoznávání řeči)(Speech Recognition)
5803PrůměrAverage
5804PočetCount
5806MaximumMax
5807MinimumMin
5808Další funkce…More Functions...
5824Paprskový diagramRadial Diagram
5825Cyklický diagramCycle Diagram
5826Jehlanový diagramPyramid Diagram
5827Terčový diagramTarget Diagram
5828Vennův diagramVenn Diagram
5829PaprskovýRadial
5830CyklickýCycle
5832TerčovýTarget
5833VennůvVenn
5836VzorceFormulas
5837Bez ohraničeníNo Borders
5838TransponovatTranspose
5849AsistentAssistant
5855SpolupracovníkCoworker
5856PodřízenýSubordinate
5858OdstranitDelete
5866PřizpůsobitFit
5867Změnit velikostResize
5868Zobrazit panel nástrojů Kreslicí plátnoShow Drawing Canvas Toolbar
5905Hledání souborů...Search...
5916ZvětšitExpand
5933Aktivovat produkt…Activate Product...
5935Zvolit formát buňky…Choose Format From Cell...
5936Zvolit formát buňky…Choose Format From Cell...
5937Vymazat pole pro hledání formátuClear Find Format
5938Vymazat pole pro nahrazení formátuClear Replace Format
5939Formát…Format...
5940Formát…Format...
5950(Odhlásit se od služby)(Sign out)
5955Odstranit...Delete...
5958Příjemce pošty (na revizi)…Mail Recipient (for Review)...
5958Odeslat na revizi…Mail Recipient (for Review)...
5976(Vzhledem k plátnu)(Relative to Canvas)
6009JehlanovýPyramid
6010Přesunout tvar do pozadíMove Shape Backward
6011Přesunout tvar do popředíMove Shape Forward
6048Nakreslit ohraničeníDraw Border
6049Vymazat ohraničeníErase Border
6050Styl čáryLine Style
6051Barva čáryLine Color
6052Barevné schémaColor Scheme
6053Automatická barvaAutomatic Color
6054Mřížka s výplníFilled Grid
6056Nakreslit ohraničeníDraw Borders...
6059Režim závislostí vzorcůFormula Auditing Mode
6068Automatický formátAutoFormat
6071Automatický návrhAutoLayout
6072ÚroveňLevel
6073VětevBranch
6074Všichni asistentiAll Assistants
6075Všechny spojovací čáryAll Connecting Lines
6076Pole vlastností…Property Fields...
6099Obrátit diagramReverse Diagram
6100Automatický návrhAutoLayout
6122Kontrola chyb…Error Checking...
6127(Rezervovat)(Check Out)
6127Rezervovat(Check Out)
6128(Vrátit se změnami...)(Check In)
6128Vrátit se změnami...(Check In)
6131StandardníStandard
6132Předsazení zleva i zpravaBoth Hanging
6133Předsazení zlevaLeft Hanging
6134Předsazení zpravaRight Hanging
6136Generovat data kontingenční tabulkyGenerate GetPivotData
6139(Původní odesílatel…)(Original Sender...)
6139Odpovědět se změnami…(Original Sender...)
6141(Ukončit revizi…)(End Review...)
6141Ukončit revizi…(End Review...)
6262Importovat data…Import Data...
6542Na střed svisleCenter Vertically
6543Do bloku svisleVertically Distributed
6687Řazení a prvních 10…Sort and Top 10...
6688(Přesunout do sloupce)(Move to Column)
6689SouhrnySubtotals
6826Přizpůsobit diagram obsahuFit Diagram to Contents
6827Změnit velikost diagramuResize Diagram
6828Rozšířit diagramExpand Diagram
6829Odstranit tvarDelete Shape
6839Změnit velikost organizačního diagramuResize Organization Chart
6927Zobrazit panel nástrojů Kontingenční tabulkaShow PivotTable Toolbar
6933Vložit tvarInsert Shape
6949Automatický formátAutoformat
6997Povolit uživatelům úpravy oblastí…Allow Users to Edit Ranges...
7000(Použít automatický formát)(Use AutoFormat)
7006Číst obsah buněkSpeak Cells
7007Zastavit čteníStop Speaking
7008Po řádcíchBy Rows
7009Po sloupcíchBy Columns
7010Přečíst po stisknutí klávesy EnterSpeak On Enter
7011Zobrazit panel nástrojů Text na řečShow Text To Speech Toolbar
7070(Vzhledem k organizačnímu diagramu)(Relative to Organization Chart)
7071(Vzhledem k diagramu)(Relative to Diagram)
30002SouborFile
30003ÚpravyEdit
30004ZobrazitView
30005VložitInsert
30006FormátFormat
30007NástrojeTools
30009OknoWindow
30010NápovědaHelp
30011DataData
30017MakroMacro
30019ObjektObject
30020VyplnitFill
30021VymazatClear
30022GrafChart
30023NázevName
30024ŘádekRow
30025SloupecColumn
30026ListSheet
30028Závislosti vzorcůFormula Auditing
30029ZámekProtection
30031FiltrFilter
30032Skupina a přehledGroup and Outline
30045Panely nástrojůToolbars
30054SouborFile
30055ÚpravyEdit
30056ZobrazitView
30057VložitInsert
30058FormátFormat
30059NástrojeTools
30061Okno a nápovědaWindow and Help
30062MakraMacros
30073KresleníDrawing
30078PořadíOrder
30080Změnit automatický tvarChange AutoShape
30083AkceAction
30095OdeslatSend To
30101Importovat externí dataImport External Data
30136Fonetický přepisPhonetic Guide
30138Sledování změnTrack Changes
30175SeskupováníGrouping
30176Oblíbené položkyFavorites
30177Automatické tvaryAutoShapes
30180ObrázekPicture
30241DataData
30243GrafyCharting
30244FormulářeForms
30246Automatické tvaryAutoShapes
30247Ovládací prvkyControl Toolbox
30249WebWeb
30251Seskupit a zobrazit detailyGroup and Show Detail
30252VybratSelect
30254VzorceFormulas
30255Oblast tiskuPrint Area
30328PřejítGo
30458Kombinovaný náhledCombined Preview
30468Spolupráce onlineOnline Collaboration
30485PořadíOrder
31155ŘečSpeech
31158RozloženíLayout
31179RozloženíLayout
31180Změnit naChange to
31181VybratSelect
 Nastavení prostorového efektu 3-D Settings
 Ovládací prvek ActiveXActiveX Control
 Přidat příkazAdd Command
 Zarovnat či rozmístit Align or Distribute
 Pera pro poznámky Annotation Pens
 Pero na poznámky Annotation Pens
 Auto SumAuto Sum
 Automatické přepočítáníAutoCalculate
 Automatické vyplněníAutoFill
 Automatické tvary AutoShapes
 Základní tvary Basic Shapes
 Plné šipky Block Arrows
 Ohraničení Borders
 Vestavěné nabídkyBuilt-in Menus
 TlačítkoButton
 Popisky Callouts
 Canvas PopupCanvas Popup
 BuňkaCell
 Cyklický odkaz Circular Reference
 Schránka Clipboard
 SloupecColumn
 Porovnat vedle sebe Compare Side by Side
 Spojovací čáraConnector
 Spojovací čáry Connectors
 Ovládací prvky Control Toolbox
 KřivkaCurve
 Uzel křivkyCurve Node
 Úsek křivkyCurve Segment
 PlochaDesktop
 Diagram Compare Side by Side
 DiagramCompare Side by Side
 DialogDialog
 DokumentDocument
 Nakreslit ohraničení Draw Border
 Kreslení Drawing
 Kreslicí a psací pera Drawing and Writing Pens
 Pero na kreslení a psaní Drawing and Writing Pens
 Kreslicí plátno Drawing Canvas
 Obálka Envelope
 Ovládací prvek ExcelExcel Control
 Ukončit režim návrhu Exit Design Mode
 Externí data External Data
 Barva výplně Fill Color
 Najít formátFind Format
 Základna a stěnyFloor and Walls
 Vývojové diagramy Flowchart
 Barva písma Font Color
 Formát osyFormat Axis
 Formát datové řadyFormat Data Series
 Formát položky legendyFormat Legend Entry
 Formát Formatting
 Formuláře Forms
 Závislosti vzorců Formula Auditing
 Řádek vzorcůFormula Bar
 Celá obrazovka Full Screen
 Graf Chart
 GrafChart
 Panel nabídek pro grafChart Menu Bar
 Typ grafu Chart Type
 Neaktivní grafInactive Chart
 Rukopisné poznámky Ink Annotations
 Kreslení a psaní rukou Ink Drawing and Writing
 Vložit tvar Insert Shape
 RozmístěníLayout
 RozloženíLayout
 Barva čáry Line Color
 Čáry Lines
 Seznam List
 Místní nabídka Rozložení rozsahu seznamuList Range Layout Popup
 Místní nabídka Rozsah seznamuList Range Popup
 Upravené tažení a puštěníNondefault Drag and Drop
 Posunout Nudge
 Objekt/grafObject/Plot
 Objekt OLEOLE Object
 Schůzka v režimu online Online Meeting
 Pořadí Order
 Organizační diagram Organization Chart
 Organization Chart PopupOrganization Chart Popup
 Rozevírací seznam Vložit jinakPaste Special Dropdown
 Vzorek Pattern
 Fonetické informacePhonetic Information
 Obrázek Picture
 Místní nabídka pro obrázkyPictures Context Menu
 Místní nabídka Kontingenční grafPivot Chart Popup
 Nabídka Kontingenční grafPivotChart Menu
 Kontingenční tabulka PivotTable
 Místní nabídka pro kontingenční tabulkuPivotTable Context Menu
 Seznam polí kontingenční tabulky PivotTable Field List
 Zobrazovaná oblastPlot Area
 VrstvaPly
 Zámek Protection
 DotazQuery
 Kontingenční tabulkaQuery and Pivot
 Návrh dotazuQuery Layout
 Aktualizovat Refresh
 Nahradit formátReplace Format
 Revize Reviewing
 Režim otáčeníRotate Mode
 Otočit či překlopit Rotate or Flip
 ŘádekRow
 Místní nabídka Kotva skriptuScript Anchor Popup
 VybratSelect
 ŘadySeries
 Nastavení stínu Shadow Settings
 TvaryShapes
 Standardní Standard
 Hvězdy a nápisy Stars Banners
 Zastavit záznam Stop Recording
 Podokno úloh Task Pane
 Text na řeč Text To Speech
 Záhlaví (grafy)Title Bar (Charting)
 Spojnice trenduTrendline
 Visual Basic Visual Basic
 Okno kukátka Watch Window
 Web Web
 WordArt WordArt
 Místní nabídka objektu WordArtWordArt Context Menu
 listy sešituWorkbook tabs
 Panel nabídek pro sešitWorksheet Menu Bar
 Buňka XLMXLM Cell
 Místní nabídka Rozsah XMLXML Range Popup