Pole se seznamem čili ComboBox

Pole se seznamem (anglicky ComboBox), je kombinovaný ovládací prvek sestávající z textového pole (samostatně jako TextBox) a seznamu (ListBox). Někdy mu také podomácku říkám „roletka“. Umožňuje zadání vstupu ručně či výběr ze seznamu přednastavených položek. Abychom mohli daný prvek nasadit […]

Univerzální ComboBox

Již dříve jsem zmínil vizi jediného „supercomba“ na listu, jehož obsah (seznam položek čerpaný z listu databanky) se mění v závislosti na sloupci, pro který má v danou chvíli sloužit. V tomto článku představím převážně funkční návrh. Samozřejmě se neobejdeme […]