Tachometr v Excelu

Tachometr v Excelu (speedometer, zkrátka budík) je typ grafu, kterým se řada zkušenějších uživatelů chlubila již před několika lety. Nativní podpora v Excelu pro něj stále není, a tak si pomáháme jako kdysi – kombinací XY bodového grafu s rovnými […]

Graf bez grafu

Graf bez grafu – co si pod tím představit? Jednoduše určitý vizuální prostředek, který se obejde bez objektu Graf (Chart). My si dnes zkusíme vystačit hlavně se vzorci a podmíněným formátováním. Pojďme se podívat na malou tabulku a graf při […]

Různé barvy v grafu pro skutečnost a plán

Různé barvy v grafu pro skutečnost a plán (odhad budoucí hodnoty) si přejí především finanční analytici a plánovači. Inspirací pro dnešních pár řádků mi byl článek Jiřího Číhaře – Odlišení skutečných a odhadovaných hodnot. Předpokládejme, že máme srovnatelná data skutečnosti […]

Konstantní funkce, pásy a intervaly v grafu

A je tu další opucovaný a vyleštěný starší příspěvek, tentokrát na téma grafů, ve kterých často potřebujeme graficky znázornit meze. Článek je určen pokročilejším uživatelům, kteří již mají s grafy, souvisejícími pojmy a nabídkami zkušenost. Možná by bylo lepší zpracovat […]

Prázdné buňky a nulové hodnoty v grafu

„Pepo, jak to mám udělat, aby se v grafu nezobrazovaly nulové hodnoty?“ – „Funkcí KDYŽ si otestuj nulu a použij funkci NEDEF(),“ ozve se kolega od vedle. Má pravdu? Pojďme si probrat možnosti. První cestou, jak vynechat jakákoliv data v […]

Ganttův graf (diagram) podruhé

Dnes se podíváme ještě na jednu verzi „buňkového Gantta“. Ta nestaví ani na skládaném pruhovém grafu, ani na podmíněném formátu. Možná si vybavíte Walkenbachův příklad vykreslování grafu ze čtverečků pomocí funkce OPAKOVAT. A my si tuto metodu ještě o kousek […]

Ganttův graf (diagram)

Ganttův graf (Wikipedia) se používá ke grafickému znázornění posloupnosti činností (akcí, výrobních operací, prací na projektu apod.) v čase. Nemáte-li k dispozici specializovaný nástroj (typicky Microsoft Project), ale jen běžně dostupný kancelářský balíček Microsoft Office, musí vám stačit Excel nebo […]

Dynamická velikost grafu

Tento článek není úplně originální. Popisuje možnost změny velikosti zobrazení jednoho či více grafů, které jsou kupříkladu v malé velikosti poskládané na nějakém listu sestavy (typicky dashboard). Klepnutí na graf funguje jako přepínač mezi výchozí a požadovanou velikostí. Obslužný kód […]

Více jak dvě svislé osy v grafu

Excel ve svých grafech umí zobrazovat maximálně dvě nezávislé svislé osy – hlavní a vedlejší – a u nich nabízí možnosti formátování řádů, resp. logaritmické měřítko. V případě, že jsou osy na sobě závislé, je vhodné hlavní a vedlejší svislou […]

Zajímavé křivky dané parametricky

Ačkoliv zní titulek tohoto článku jako těžké téma, nebude tomu tak. Cílem je naopak odlehčit téma přímo spojené s vykreslováním grafů v prostředí Microsoft Excel. Poznáte hyperbolickou spirálu, kardioidu, epicykloidu, asteroidu, strofoidu nebo rhodoneu? Některé z nich jsou předváděny spíš […]