Merger PE – sloučení dat z více zdrojů

Merger PE slouží ke sloučení dat z více zdrojů (sešity ve složce a stejně pojmenovaný list, listy v jednom sešitu, CSV soubory ve složce). Zdrojová data přitom musí mít stejnou strukturu. Nelze kombinovat formy zdrojových dat.

Verze: 1.0
Licence: shareware

Merger PE - slučování dat z více zdrojů
Merger PE – slučování dat z více zdrojů

Nástroj je nabízen tak, jak je, s uvedením příkladu sloučení dat ze tří sešitů, za cenu 400 Kč pro jeden počítač. Kód VBA je otevřen a komentován.

Předpoklady a funkčnost pro slučování dat ze sešitů

 • Excel 2007 a novější (lze upravit svépomocí pro starší verze)
 • podporovaná přípona sešitů: xls, xlsb, xlsx, xlsm (stejná pro všechny zúčastněné sešity)
 • – zpracovány jsou všechny sešity uvedeného typu ve složce
 • nástroj pomíjí technologie Power Query, obsahuje makra a využívá databázové připojení do sešitů (ADO/OLEDB)
 • data obsahují hlavičku, počet řádků a sloupců není omezen (stejný počet sloupců v sešitech)
 • list se zdrojovými daty je uveden názvem
 • volitelný cílový list
 • přenesena jsou data v čisté formě, je na uživateli, jak s nimi naloží dále (seznam s filtrem či Tabulka coby zdroj kontingenční tabulky)
 • ke sloučeným datům je připojen sloupec s uvedením zdroje (název sešitu)
 • v jednom sešitu lze použít více jak jedno slučování (více listů Nastavení)

Předpoklady a funkčnost pro slučování dat z listů téhož aktivního sešitu

 • Excel 2007 a novější (lze upravit svépomocí pro starší verze)
 • podporovaná přípona sešitů: xls, xlsb, xlsx, xlsm (stejná pro všechny zúčastněné sešity)
 • zpracovány jsou všechny listy uvedeného typu (maska se zástupnými znaky hvězdička a otazník) v sešitu
 • nástroj pomíjí technologie Power Query, obsahuje makra a využívá databázové připojení do sešitů (ADO/OLEDB)
 • data obsahují hlavičku, počet řádků a sloupců není omezen (stejný počet sloupců v listech)
 • volitelný cílový list
 • přenesena jsou data v čisté formě, je na uživateli, jak s nimi naloží dále (seznam s filtrem či Tabulka coby zdroj kontingenční tabulky)
 • ke sloučeným datům je připojen sloupec s uvedením zdroje (název listu)
 • v jednom sešitu lze použít více jak jedno slučování (více listů Nastavení)

Předpoklady a funkčnost pro slučování dat ze souborů typu CSV

 • zpracovány jsou všechny soubory CSV ve složce
 • znalost práce s definičním souborem Schema.ini a alespoň základní orientace v kódu VBA (drobná úprava v řetězci připojení, aby korespondoval s nastavením Schema.ini)
 • nástroj pomíjí technologie Power Query, obsahuje makra a využívá databázové připojení do sešitů (ADO/OLEDB)
 • data obsahují hlavičku, počet řádků a sloupců není omezen (stejný počet sloupců v souborech)
 • volitelný cílový list
 • přenesena jsou data v čisté formě, je na uživateli, jak s nimi naloží dále (seznam s filtrem či Tabulka coby zdroj kontingenční tabulky)
 • ke sloučeným datům je připojen sloupec s uvedením zdroje (název souboru)
 • v jednom sešitu lze použít více jak jedno slučování (více listů Nastavení)