Transpozice, rotace a zrcadlení matice v Excelu

Transpozice a rotace matice v Excelu představuje operace s hodnotami matice (pole, oblasti buněk). Transpozice připomíná jakési překlápění hodnot přes hlavní nebo vedlejší diagonálu („co byl řádek, bude sloupec, a naopak“, tj. jednosloupcovou oblast si představte jako koš s prádlem, […]

Užitečné posloupnosti pro algoritmy

V tomto článku se podíváme na užitečné posloupnosti pro algoritmy, které budou vázané na čítač, tj. číselný cyklus. Nějaký příklad? Pro cyklus i=1 až n můžeme potřebovat dvouhodnotový přepínač (True/False, 1/0, 1/2, číslo 1/číslo 2), nějaký způsob třídění, resp. rozpočítání […]

Efektivní procházení jednotlivých buněk v cyklu

Efektivní procházení jednotlivých buněk v cyklu je nejčastější úlohou programování ve VBA. V tomto článku se podíváme na to, jak projít buňky dané svým umístěním, nikoliv obsahem. Mějme úkol projít oblast buněk ve sloupci A dle obrázku. Zapomeňme teď na […]

Záměna obsahu proměnných

Jak víme, program vykonává řádky kódu postupně, proto není možné výměnu obsahu dvou proměnných realizovat „z ruky do ruky“, tj. stylem A = B, B = A. Po přiřazení A = B bychom přišli o původní obsah proměnné A. Některé […]