Vícejazyčné popisky v Excelu

Čas od času se potkávám s požadavkem měnit jazyk popisků v buňkách listu. Co taková vícejazyčná faktura? Musíme vytvářet pro každý jazyk zvláštní list/sešit, nebo je možné připravit jednu vícejazyčnou formu listu? Toť otázka. Konkrétně u faktury je potřeba řešit […]

Částka slovně

Je to už 12 let, co jsem si poprvé zkusil vytvořit funkci, která by zvládla převod celé částky na slovní vyjádření. A ačkoliv jsem si před dvěma roky a několika opravách myslel, že je kód již v pořádku, včera mě […]

Učíme Excel mluvit

Tímto článkem víceméně opráším svou hračku, jejíž rok vzniku si už ani nepamatuji. Jde o sadu jednoho sešitu a několika neprofesionálně nahraných zvukových souborů WAV, jejichž velikost dohromady nepřesahuje 500 kB. A co umí? Pokud v souvislé oblasti buněk listu […]