Transpozice, rotace a zrcadlení matice v Excelu

Transpozice a rotace matice v Excelu představuje operace s hodnotami matice (pole, oblasti buněk). Transpozice připomíná jakési překlápění hodnot přes hlavní nebo vedlejší diagonálu („co byl řádek, bude sloupec, a naopak“, tj. jednosloupcovou oblast si představte jako koš s prádlem, […]

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci? Řekněme, že máte oblast buněk (ucelenou tabulku, jakýsi nezávislý, soběstačný ekosystém), jejíž hranice nepřekračují vzorce uvnitř. V těchto vzorcích přitom používáte absolutní adresování (zjednodušeně řečeno dolary v odkazech na buňky), a vy si […]

Výřez oblasti buněk aneb okno v okně

Dovedete si představit výřez oblasti buněk zobrazený na jiném listu? Nepotřebujeme k tomu žádný speciální prvek (viz třeba Spreadsheet z dnes již nepodporovaných Office Web Components), na druhou stranu se v tomto článku nespokojíme se statickým odkazem. Výřez oblasti buněk […]

Jak vložit obrázek do oblasti buněk

Vložit obrázek do listu není nijak složité. Lze využít schránku nebo kartu Vložení / Obrázek. Zarovnání do buňky či oblasti buněk (lépe řečeno přichycení k mřížce) zajistí držení klávesy ALT během přesunu či změně velikosti obrázku. V praxi narážím na […]

Efektivní přebarvení oblasti buněk

Berete do ruky svou pár let starou šablonu nebo sešit klienta, jehož barevná koncepce a štábní kultura pokulhává a chystáte se ho přebarvit? Tušíte, že to bude práce na dlouhé minuty, ne-li hodiny? Zkusím vám práci trochu zpříjemnit a především […]

První prázdná buňka zdola

Téma vyhledávání první prázdné buňky zdola ve sloupci je natolik frekventované, že jej znovu otevírám tímto článkem. Máte ve sloupci výpis hodnot a další potřebujete přidat pod poslední vyplněnou buňku. Chytřejší kolega vám pošle níže uvedený kus kódu. 12345Sub VyberPrvniPrazdnouBunkuZdola() […]

Prázdné buňky a nulové hodnoty v grafu

„Pepo, jak to mám udělat, aby se v grafu nezobrazovaly nulové hodnoty?“ – „Funkcí KDYŽ si otestuj nulu a použij funkci NEDEF(),“ ozve se kolega od vedle. Má pravdu? Pojďme si probrat možnosti. První cestou, jak vynechat jakákoliv data v […]

Záhada zmrazené buňky

Určitě si vybavíte situaci, kdy číslo v buňce oproti standardu přiléhá k levému okraji, žádná z ikon pro vodorovné zarovnání přitom není aktivní, formát buňky je Obecný a Excel se tváří, jako že je vše v pořádku (neupozorňuje zeleným trojúhelníčkem […]

Sloučená buňka

Hned zkraje se nabízí otázka, zda-li používat termín „sloučená buňka“ nebo „sloučené buňky“. Obojí je správně. Fyzicky se jedná o sloučené buňky, nicméně – jak uvidíte později – navenek se oblast chová jako jednobuňková (dovolím si i výraz „prvobuňková“). Pro […]

Posts navigation

1 2