Převod seznam – tabulka

Převod seznam – tabulka představuje úlohu transformace jedné formy uspořádání dat do druhé. První na ráně jsou přirozeně kontingenční tabulky. Vytvoření tabulky je hračka. Je ale možné z kontingenční tabulky získat znovu seznam? Ano, stačí v datové oblasti kontingenční tabulky […]

Tabulka obsluhovaná kódem VBA

V článku Tabulka aneb Seznam čili ListObject jsme se věnovali Tabulkám z pohledu práce na listu. Dnes si je osaháme prostřednictvím kódu VBA, kde jim není vyhrazen podle očekávání objekt Table, ale ListObject. Následující procedury najdete v přiloženém sešitu a […]

Tabulka aneb Seznam čili ListObject

Za pojem tabulka si uživatelé často dosazují celý list nebo dokonce sešit, což není správně. Tabulka je pouze část listu představovaná souvislou oblastí buněk. Následuje osobní výklad, který nikomu nevnucuji. Pod pojmem tabulka vidím v Excelu takovou oblast buněk, která […]