Excel VBA

Přijímací pohovor?

Blíží se další kolo výběrového řízení a vy nemáte dobrý pocit z toho, že Vás čeká Excel? I ve škole za Vás někdo úlohy dělal? Najděte si čas pro přípravu!

Jiné profesní zařazení?

Čekají na Vás sešity od kolegů, o jejich obsahu a fungování nevíte nic? Nechte se zasvětit do jejich tajů a blýskněte se návrhem lepší kultury práce.

Nový projekt?

Vzniká nový projekt a potřebujete naplno využít nejen možností Excelu a Office? Pamatujte! Špatně postavené zadání = špatné řešení...

Vývojář?

Potřebujete zrychlit stávající kód ve VBA, připojit se do databáze, pochopit existující postup, zpracovat data a sestavit report? Jsem tu...

Tématické okruhy

Excel I
Určeno pro uživatele, kteří doposud znají Excel jen na základě samostudia nebo se s ním setkali pouze příležitostně a chtějí se odnaučit zlozvykům a využít jeho potenciál.
Excel II
Určeno pro zkušené uživatele, jejichž hlavní náplní je práce s daty, jejich analýza, a zpracování výstupů pro potřeby prezentace.
Excel III
Určeno pro pokročilé uživatele, kteří hledají řešení typických úloh, chtějí se seznámit s možnostmi a technikami práce v Excelu a dokáží se orientovat v předloženém kódu VBA.
Excel VBA I
Určeno pro uživatele, kteří potřebují zautomatizovat opakovanou práci v Excelu. Předpokladem je plné zvládnutí prostoru na listu Excelu.
Excel VBA II
Určeno pro uživatele a vývojáře, kteří vyžadují širokou podporu VBA ve svých projektech včetně formulářů. Předpokladem je plné zvládnutí prostoru na listu Excelu a základní znalosti VBA.
Excel VBA III
Určeno pro uživatele a vývojáře, kteří chtějí rozšířit svůj obzor, podívat se na řešení typických problémů z jiného úhlu pohledu a najít východisko pro úlohy, nad kterými již zlomili hůl.

Nezaujala vás sestavená nabídka? Potřebujete výuku na míru, konzultaci, školení navázané na běžící či budoucí projekt s účastí lektora a vývojáře současně? Hledáte individuální studium, ať už z pohledu obsahu nebo časového rozvrhu? Nemůžete se účastnit osobně a vyhovoval by vám e-learning či jiná podobná forma výuky přes internet? Nezáleží na tom, jste-li muž či žena, student nebo fyzická osoba, ani na stupni vzdělání. Nebojte se a ozvěte se! Dokažte nejen svému zaměstnavateli, ale hlavně sami sobě, že pro vás Excel nepředstavuje žádný problém a že „práce na PC“ není ve vašem životopisu jen fráze.

Časté dotazy

Nevím, jaký obsah kurzu zvolit. Poradíte?

Samozřejmě.  Jen je potřeba znát cíl vzdělávání a náplň práce. Je-li účastníků více, pak je pokud možno roztřídit do skupin. Ideální je nechat si znalosti s předstihem ověřit (stačí pár minut přes internet - Skype, TeamViewer). Od toho se bude odvíjet navržená délka kurzu, poměr teorie a praxe, obsah příkladů, míra individuálního přístupu, závěrečné vyhodnocení atd.

V jakém čase probíhají kurzy?

Běžnými časy jsou 9.00-12.00, 13.00-16.00, tj. 6 celých hodin na jeden výukový den prezenční výuky. V případě e-learningu je možné kurz rozložit jakkoliv (s přihlédnutím na čas vstřebání informací na straně jedné a zapomínání na straně druhé). Po dohodě lze domluvit i víkend či večerní hodiny. Pokud stojíte o vzdělávání i v rámci stereotypní noční směny, dejte vědět :-)

Je možné posunout domluvený termín?

Ano, jsme jen lidé. Vše je otázkou dohody a slušného chování.

Jak je to s materiály ke kurzu?

Upřednostňuji materiály v elektronické podobě - od teoretických podkladů až po příklady. Vždy budete vědět, kde je najít. Není problém si o ně říct ani po čase a jejich ztrátě. Příklady lze připravit i na vzorku firemních dat. Ta považuji přirozeně za soukromá.

Kde je možné kurz uskutečnit?

Uvažujete o kurzu pro více lidí? Pak ideálně u vás na firmě, v zasedací místnosti. Vyhneme se tak placení prostor a techniky za zprostředkování. Běžně se pohybuji na ose Liberec-Praha. Hledáte individuální kurz na míru? Kavárny či knihovny nejsou vhodným prostředím pro dlouhá sezení, proto bychom vybrali jiné, klidné místo. Stále více lidí využívá i nějakou formu e-learningu, tj. výuky přes internet (Skype, TeamViewer, vzdálená plocha).

Za co všechno zaplatím(e)?

Kromě sazby za hodinu (a osobu) samotné výuky je nutné započítat i reálné dopravné Liberec - místo konání (to, co byste za cestu a danou vzdálenost dali i vy). Skončí-li kurz v pozdních hodinách nebo je vícedenní, a je-li současně i vzdálenost značná, bude zváženo standardní ubytování (nezbytný počet nocí, sociální zařízení na pokoji). Řešení prostor a techniky pro více osob zpravidla leží na straně zadavatele kurzu.

Co je potřeba za technické vybavení?

Kurz pro jednoho či dva účastníky nevyžaduje kromě klidného prostředí (a vlastního notebooku či stolního počítače s operačním systémem Windows) nic dalšího. Softwarové vybavení musí být adekvátní tématu kurzu. V případě kancelářského balíku je vhodné sladit verzi a jazyk (nicméně obsah je probírán tak, aby styl práce převážně pokryl české verze Microsoft Office 2007-2016). Od dvou účastníků výše je zapotřebí dataprojektor nebo LCD televizor (s připojením HDMI, případně VGA). Flipchart či tabule výhodou.

Obdržím po skončení kurzu certifikát?

Ano, je to možné, nicméně nebude mít hodnotu, jako od certifikovaných školicích center. A pokud i takový má mít svou váhu, pak by neměl být udělen bezprostředně po skončení kurzu za účast, ale s odstupem času po ověření nabytých znalostí. Taková forma i mně coby lektorovi přináší větší uspokojení.

Rozlišujete začátečníky a pokročilé?

Osobně toto dělení nemám rád a uchyluji se k němu jen mezi řečí. Je stejně matoucí jako kupříkladu školní známka "dobře", na kterou říkám "jak pro koho". Označení nevypovídá o skutečných znalostech. Potkávám lidi, kteří se zbytečně podceňující a třikrát jdou raději na kurz začátečníků, než aby se odvážili přejít na vyšší úroveň. A naopak jsou "mistři", které by kdejaký začátečník strčil do kapsy. Proto, pokud je čas, úvod svých kurzů věnuji jakémusi dorovnání znalostí ve skupině přítomných. Pokud vidím, že téma většina zvládá, přidávám tipy a triky, nebo dané téma přeskočím. Některým tématům se z důvodů návaznosti ale vyhnout nelze.

Mohu za sebe na kurz poslat náhradu nebo přivést někoho dalšího?

Část odpovědi jistě tušíte. Záměna účastníků nevadí, pokud není vyloženě narušen charakter kurzu. Pokud Váš zájem o kurz trvá, je vhodné se domluvit na dalším postupu. Navýšení počtu účastníků hraje roli v případě, že se cenová nabídka na něj vázala, případně, kdy by nárůst znamenal problémy s kapacitou či technickým zázemím. S účastí musí souhlasit všichni řádně zapsaní. Všechny změny budou uvedeny na prezenční listině a musí o nich vědět objednavatel kurzu. Lze realizovat i modulárně koncipované kurzy "za provozu". U nich lze předem předpokládat větší obměnu účastníků.

Stavíte kurzy na míru?

Ano. Vlastně každý kurz by měl být takový...

Mohu se ozvat i po skončení kurzu?

Jistěže můžete. Je to vlastně naprosto přirozené a budu rád. Nezáleží na tom, jestli hned druhý den nebo za dva roky. Jen se prosím nezlobte, pokud si Vás nebudu umět hned zařadit.

Jsou Vaše kurzy dobré?

Jsou výborné, na nic nečekejte! No dobře, tuto otázku jsem si položil sám :-) Vždycky říkám, že jsem smrtelník. Něco jsem odučil, něco se mi povedlo, něco ne. Posoudit to budete muset sami. Každému se nezavděčím, obzvláště, pokud je skupina příliš různorodá a času málo. Zpravidla nejsem ten, kdo složení účastníků může ovlivnit, a ani nevím, jaké jsou jejich skutečné znalosti. Na kurzy se připravuji a snažím se je okořenit. Ačkoliv dávám přednost praktickým zkušenostem, nezbytnou teorii vynechat nelze.

Jaké další kurzy kromě Excelu děláte?

Microsoft Word (typografie), Microsoft PowerPoint a e-learning (Microsoft Windows, Android, nástroje, pomůcky a služby, vytváření podkladů, základy grafiky, ...), Práce a zábava na internetu (služby Google, e-mail, sociální sítě), Základy vytváření vlastních webových stránek (WordPress, HTML, CSS styly), Základy práce na počítači (Microsoft Windows) aj.

Ceník

Kurz Excel I Excel II Excel III
Počet osob 6 hod. 12 hod. 6 hod. 12 hod. 6 hod. 12 hod.
1 1 800 3 360 1 920 3 600 1 920 3 600
2 3 360 6 240 3 600 6 720 3 600 6 720
3 4 680 8 640 5 040 9 360 5 040 9 360
4 5 760 10 560 6 240 11 520 6 240 11 520
5 6 600 12 000 7 200 13 200 7 200 13 200
6 7 200 12 960 7 920 14 400 7 920 14 400
7 7 560 13 440 8 400 15 120 8 400 15 120
8 7 680 13 440 8 640 15 360 8 640 15 360
9 7 560 12 960 8 640 15 120 8 640 15 120
10 7 200 12 000 8 400 14 400 8 400 14 400
Kurz Excel VBA I Excel VBA II Excel VBA III
Počet osob 6 hod. 12 hod. 6 hod. 12 hod. 6 hod. 12 hod.
1 2 040 3 840 2 520 4 800 2 520 4 800
2 3 840 7 200 4 800 9 120 4 800 9 120
3 5 400 10 080 6 840 12 960 6 840 12 960
4 6 720 12 480 8 640 16 320 8 640 16 320
5 7 800 14 400 10 200 19 200 10 200 19 200
6 8 640 15 840 11 520 21 600 11 520 21 600
7 9 240 16 800 12 600 23 520 12 600 23 520
8 9 600 17 280 13 440 24 960 13 440 24 960
9 9 720 17 280 14 040 25 920 14 040 25 920
10 9 600 16 800 14 400 26 400 14 400 26 400
Poradenství

Řešení úloh zabírající maximálně 15 minut (podle zkušeností tvoří 80 % zadání) je poskytováno zdarma.

Neplatí, že tady je každá rada drahá!

Běžná hodinová sazba: 300 - 600 Kč

Dlouhodobé projekty a spolupráce dohodou.

Nezávazná objednávka