Mapa PE – infomapa ČR v Excelu

Mapa PE – infomapa ČR v Excelu je kompletně vektorová mapa určená pro tabulkovou aplikaci se členitostí do úrovně okresů. Hodnoty jsou zobrazovány jako popisky nebo vyjádřeny sytostí barvy daného územního elementu, a je možné je kumulovat za celé kraje. Barevnost záleží na uživateli.

Verze: 1.1
Licence: shareware

Mapa PE - možnosti
Mapa PE – možnosti

Mapa je nabízena tak, jak je, s uvedením tří příkladů využití a bonusy, za cenu 550 Kč pro jeden počítač. Je určena zkušenějším uživatelům Excelu a VBA. Na případnou pomoc s implementací se vztahuje běžná hodinová sazba. Její vytvoření mělo za cíl ušetřit desítky hodin strávených nad kreslením tvarů a popisných elementů či jejich vektorizací, případně převodem z jiných formátů.

Příklad 1

Příslušné územní části mapy jsou obarvovány dle polohy hodnoty v intervalu (minimum, maximum). V daném případě se jedná o žlutočervenou paletu v rámci spektra RGB. Spouštěcí událostí je změna ve sledované oblasti buněk.

Mapa PE - Příklad 1
Mapa PE – Příklad 1

Příklad 2

Příslušné územní části mapy jsou obarvovány podle toho, pod čí správu patří. Spouštěcí událostí je změna ve sledované oblasti buněk.

Mapa PE - Příklad 2
Mapa PE – Příklad 2

Příklad 3

Hodnoty z jednotlivých okresů jsou kumulovány pod krajský správní celek (funkce SVYHLEDAT pro dohledání kraje, SUMIF pro kumulaci) a zobrazeny na mapě. Spouštěcí událostí je změna ve sledované oblasti buněk.

Mapa PE - Příklad 3
Mapa PE – Příklad 3

Práce s mapou

Ruční práce se odehrává v podokně úloh Výběr a viditelnost (karta Domů / skupina Úpravy / Najít a vybrat / Podokno výběru, resp. Vybrat objekty).

Mapa PE - Podokno výběru
Mapa PE – Podokno výběru

Mapa je kompletně vektorová a její elementy byly vytvořeny s přiměřenou přesností. Obsahuje několik skupin objektů (jakési hladiny):

– jména okresů
– zkratky okresů
– hodnoty okresů
– jména krajů
– hodnoty krajů
– územní celky okresů a krajů

Zkratky okresů a krajů se objevují i v názvech prvků, aby bylo možné s nimi pohodlně pracovat v rámci VBA. V případě potřeby je možné si je upravit (viz kupříkladu výjimka pro hlavní město Praha). Text je editovatelný pouze pro elementy hodnot. To ovšem nebrání změně barevnosti u všech elementů. Popisné elementy jsou poskládány co nejvíce tak, aby bylo případně možné je zobrazovat současně s hodnotou. K překrytí dochází pouze v rámci křížení hladin kraje/okresy. Překrytí samozřejmě nelze zabránit, pokud popisky hodnot přetečou daný prostor nebo jejich velikost uživatel přizpůsobí. Ve výchozím stavu by měly umožnit zobrazení 5 pozic (12345, 1 234).

Důležité
Okno Výběr a viditelnost umožňuje pouze základní operace s elementy. Excel sám osobě až kriticky nezvládá členitější skupiny. Dílčí skupiny objektů často není schopen vybrat, ani najít programově. Není proto možné všechny elementy trvale seskupit pod jednu všeobjímající skupinu pro snazší manipulaci s mapou jako takovou. To sebou nese řadu rizik, především rozpad a posun jednotlivých vrstev objektů a degradace měřítka. Vícenásobný výběr provádějte s pomocí klávesy CTRL (nebo nástrojem Vybrat objekty) a vždy si zkontrolujte pod pravým tlačítkem myši velikost a vlastnosti skupiny objektů.

Mapa PE - vlastnosti
Mapa PE – vlastnosti

Pro nejčastější úlohy jsou dostupná makra (reset barevnosti a hodnot pro kraje a okresy) – viz list Nastavení a otevřený, okomentovaný kód VBA.

Bonusy

Balíček obsahuje sešit s informacemi o městech, jejich poloze na mapě (zěměpisná šířka a délka), náležitosti do okresu (kraje), a dále zkratky a kódy (NUTS, LAU).

Podklady pro mapu - GPS, NUTS, LAU
Podklady pro mapu – GPS, NUTS, LAU

Přiloženy jsou také ukázky bublinového a XY grafu, na jejichž pozadí se nachází mapa ČR v podobě bitmapy. Obě vychází z předpokladu, že pokud známe GPS souřadnice levého dolního a pravého horního rohu obrázku mapy, jíž umístíme do podkladu grafu, pak po přizpůsobení obou os můžeme vykreslovat reálné body na mapě (města). Velikost hodnoty je pak u bublinového grafu dána průměrem či plochou kruhu v daném bodě. XY bodový graf do verze Excelu 2013 bohužel neumí zobrazovat alternativní hodnoty v rámci popisků datových bodů. Musíme tedy použít pro každý bod mapy dodatečnou sadu hodnot.

Mapa ČR - bublinový graf
Mapa ČR – bublinový graf
Mapa ČR - XY bodový graf
Mapa ČR – XY bodový graf

 

Tip: Podkladovou mapu od Googlu je možné si přizpůsobit (https://mapstyle.withgoogle.com/). Lze si pohrát s hladinami a ovlivnit tak zobrazení hranic krajů, vodstva, terénu, komunikací atd., jakožto i samotnou barevnost.

Jste perfekcionisté? Máte dostatečný výkon? Potřebujete mít detailní polygony krajů? Podařilo se mi získat jejich souřadnice a ty zapracovat do makra pro vykreslení odpovídajícího tvaru (grafu). Každý z polygonů je tak definován cca 10 000 – 50 000 body (což v případě všech krajů republiky může být na hraně použitelnosti v Excelu, i když má soubor velikost jen cca 11 MB).

Mapa ČR a krajů - polygony
Mapa ČR a krajů – polygony

O vykreslování přímo na živých mapách Googlu se můžete dočíst v článcích Excel – data (nejen) na mapách Google Excel – Google Fusion Tables.