Excel – Google Fusion Tables

Dnešní povídání je pokračováním článku Excel – data (nejen) na mapách Google a chci jím poukázat na další velmi zajímavý nástroj – Google – Fusion tables. Jedná se o dynamické tabulky, které umí s pomocí průvodce vykreslovat data na mapě.

Naším zdrojem bude formát CSV. Ačkoliv se Google tváří, že zvládá prakticky libovolné kódování a oddělovač, s českým formátem CSV (hlavně diakritikou) to nedopadlo dobře. Proto jsem si vytvořil zdroj dat v americkém formátu CSV a s kódováním UTF-8 bez BOM (ve VBA a metodě SaveAs použijte Local:=False a následně upravte kódování třeba v Notepad++).

Google Fusion Tables
Google Fusion Tables

Další postup je tak jednoduchý, že není potřeba ho ani slovně komentovat. Obrazový průvodce bohatě stačí.

Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables

Předdefinované markery nejsou prakticky okem rozeznatelné od ostatních elementů mapy, proto si je upravíme klepnutím na tlačítko Change feature styles.

Google Fusion Tables
Google Fusion Tables

Stejně tak si můžeme nastylovat informační bubliny (tlačítko Change info window).

Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables
Google Fusion Tables

Data můžeme také zobrazovat ve formě jakési teplotní mapy (heatmap)

Google Fusion Tables
Google Fusion Tables

A stejně jako teď já můžete svůj výtvor nasdílet – odkaz.