Převod částky na číslo vzorcem

Převod částky na číslo vzorcem? Proč? Případná měna je přeci realizována formátem buňky a v nich je pak reálné číslo. Navíc čísla a vzorce na listu si Excel převádí sám do jazykové mutace toho či onoho Excelu. Ne vždy. Částky […]

Hromadná změna datumu a času v buňkách

Hromadná změna datumu a času v buňkách je realizovatelná ručním přepisem, funkcemi DATUM a ČAS (ve VBA funkce DateSerial a TimeSerial), případně funkcí EDATE a poslepováním dalších funkcí. Připomínám, že pro aktuální datum slouží klávesová zkratka Ctrl + ; (středník), […]

Smart Indenter a MZ Tools v Office 2013/2016

SmartIndenter a MZ-Tools (konkrétně verze 3.5 a 3.0) jsou doplňky zdarma určené pro editor VBA (VBE, IDE), které pomáhají programátorům VBA v Microsoft Office (32bit) se psaním kódu. Zatímco SmartIndenter už se od roku 2005 nevyvíjel (a je stále dostupný […]

Doplněk Kalendář

Kalendář v použitelné podobě chybí v Excelu bezmála dvacet let. S příchodem Excelu 2010 zmizel i ovládací prvek ActiveX, jež si musíme doinstalovávat ve 32bitové verzi svépomocí. Proto vznikl doplněk (v současné verzi XLAM), který otevírá prostřednictvím přidané volby v […]

Zaškrtávací políčko a přepínač řešený fontem

Zaškrtávací políčko a přepínač řešený fontem? Proč? Většina publikací a uživatelů navádí k zobrazení karty Vývojář a užití formulářových ovládacích prvků či prvků ActiveX. Oba typy neoplývají zrovna štábní kulturou. Musíme si také uvědomit, že jsou to elementy, které se […]

Transpozice, rotace a zrcadlení matice v Excelu

Transpozice a rotace matice v Excelu představuje operace s hodnotami matice (pole, oblasti buněk). Transpozice připomíná jakési překlápění hodnot přes hlavní nebo vedlejší diagonálu („co byl řádek, bude sloupec, a naopak“, tj. jednosloupcovou oblast si představte jako koš s prádlem, […]

Tachometr v Excelu

Tachometr v Excelu (speedometer, zkrátka budík) je typ grafu, kterým se řada zkušenějších uživatelů chlubila již před několika lety. Nativní podpora v Excelu pro něj stále není, a tak si pomáháme jako kdysi – kombinací XY bodového grafu s rovnými […]

Užitečné posloupnosti pro algoritmy

V tomto článku se podíváme na užitečné posloupnosti pro algoritmy, které budou vázané na čítač, tj. číselný cyklus. Nějaký příklad? Pro cyklus i=1 až n můžeme potřebovat dvouhodnotový přepínač (True/False, 1/0, 1/2, číslo 1/číslo 2), nějaký způsob třídění, resp. rozpočítání […]

Automatická barva písma a výplň bez Bez barvy

Automatická barva písma a výplň bez Bez barvy představují výchozí barvy pro písmo a pozadí buňky. Měli byste se na ně obracet, pokud „resetujete“ barvy ručně, bez užití nástroje Vymazat formáty. Obě jsou tu od nepaměti a obě nedělají, co […]

Efektivní procházení jednotlivých buněk v cyklu

Efektivní procházení jednotlivých buněk v cyklu je nejčastější úlohou programování ve VBA. V tomto článku se podíváme na to, jak projít buňky dané svým umístěním, nikoliv obsahem. Mějme úkol projít oblast buněk ve sloupci A dle obrázku. Zapomeňme teď na […]

Posts navigation

1 2 3 4 10 11 12