Excel – historie (co se do předchozích dílů nevešlo)

Excel – historie tabulkového kalkulátoru, část třetí… Předchozí díl naleznete zde. Instalátory Historií instalátorů vás provede obrazový průvodce. Kolik Excel potřeboval místa? Jak je již vidět z instalátorů (do verze Office 2013), velikost potřebného místa v průběhu historie rapidně narůstala […]

Excel – historie (2007-2017)

Excel – historie tabulkového kalkulátoru, část druhá… Přechozí díl naleznete zde. Excel 2007 (Excel 12.0) Jde o první edici novodobé historie Excelu, kdy Microsoft předhodil uživatelům „ribbon“ (tj. Panely nástrojů nahradil Pásem karet, s výjimkou Outlooku). Ačkoliv si na ni […]

Excel – historie (1987-2007)

Excel – historie tabulkového kalkulátoru, část první… Wikipedia Obrazové materiály z článků je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora. Hned na úvod je potřeba říci, že Excel rozhodně nebyl prvním tabulkovým kalkulátorem, dokonce nebyl ani prvním od Microsoftu. Časová osa 1978 … […]

Jak do Excelu načítat data z registru ARES

Jak do Excelu načítat data z registru ARES a co to ARES vůbec je? ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání nad aktivními ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Není kdovíjak sofistikovaný, neslouží ani ke […]

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci? Řekněme, že máte oblast buněk (ucelenou tabulku, jakýsi nezávislý, soběstačný ekosystém), jejíž hranice nepřekračují vzorce uvnitř. V těchto vzorcích přitom používáte absolutní adresování (zjednodušeně řečeno dolary v odkazech na buňky), a vy si […]

Procenta v Excelu a výpočet DPH

Procenta v Excelu řeší spousta uživatelů Excelu s pomocí formátu buňky. Korektnější je ovšem používat klasickou trojčlenku, resp. přímou úměru. Ani výpočet DPH není nijak složitý, nicméně se řídí Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Formát Procenta […]

Dynamická oblast v Excelu

Dynamická oblast v Excelu je taková oblast buněk (alespoň teď pro představu), u níž se její chování (vizuálně vzhled, fakticky rozsah) automaticky mění v závislosti na vyplněných buňkách. Dynamicky formátovaná oblast Vezměme si klasický případ kalendáře. V sešitu, kde bude […]

Plánované spuštění Excelu a makra v sešitu


Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3469

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3469

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3469

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3469

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

Warning: Undefined array key 0 in /www/doc/www.proexcel.cz/www/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi.php on line 3577

O plánované spuštění Excelu a sešitu se postará Plánovač úloh ve Windows, případně skript navázaný na událost. Pro spouštění maker můžeme jít dvojí cestou: 1) přímým voláním ze skriptu s pomocí známé metody Application.Run (ta podporuje i použití parametrů) 2a) […]

Rank v Excelu

Rank v Excelu představuje úlohu zjišťování pořadí hodnoty v nějakém výčtu (seznamu), který je v našem případě uveden na listu. Pro dané účely nabízí Excel funkci RANK, novodobě pak RANK.EQ (Excel 2010+) a RANG. AVG (Excel 2010+). A rovnou předesílám, […]

Posts navigation

1 2 3 4 5 10 11 12