Tachometr v Excelu

Tachometr v Excelu (speedometer, zkrátka budík) je typ grafu, kterým se řada zkušenějších uživatelů chlubila již před několika lety. Nativní podpora v Excelu pro něj stále není, a tak si pomáháme jako kdysi – kombinací XY bodového grafu s rovnými […]

Užitečné posloupnosti pro algoritmy

V tomto článku se podíváme na užitečné posloupnosti pro algoritmy, které budou vázané na čítač, tj. číselný cyklus. Nějaký příklad? Pro cyklus i=1 až n můžeme potřebovat dvouhodnotový přepínač (True/False, 1/0, 1/2, číslo 1/číslo 2), nějaký způsob třídění, resp. rozpočítání […]

Automatická barva písma a výplň bez Bez barvy

Automatická barva písma a výplň bez Bez barvy představují výchozí barvy pro písmo a pozadí buňky. Měli byste se na ně obracet, pokud „resetujete“ barvy ručně, bez užití nástroje Vymazat formáty. Obě jsou tu od nepaměti a obě nedělají, co […]

Efektivní procházení jednotlivých buněk v cyklu

Efektivní procházení jednotlivých buněk v cyklu je nejčastější úlohou programování ve VBA. V tomto článku se podíváme na to, jak projít buňky dané svým umístěním, nikoliv obsahem. Mějme úkol projít oblast buněk ve sloupci A dle obrázku. Zapomeňme teď na […]

Excel – historie (co se do předchozích dílů nevešlo)

Excel – historie tabulkového kalkulátoru, část třetí… Předchozí díl naleznete zde. Instalátory Historií instalátorů vás provede obrazový průvodce. Kolik Excel potřeboval místa? Jak je již vidět z instalátorů (do verze Office 2013), velikost potřebného místa v průběhu historie rapidně narůstala […]

Excel – historie (2007-2017)

Excel – historie tabulkového kalkulátoru, část druhá… Přechozí díl naleznete zde. Excel 2007 (Excel 12.0) Jde o první edici novodobé historie Excelu, kdy Microsoft předhodil uživatelům „ribbon“ (tj. Panely nástrojů nahradil Pásem karet, s výjimkou Outlooku). Ačkoliv si na ni […]

Excel – historie (1987-2007)

Excel – historie tabulkového kalkulátoru, část první… Wikipedia Obrazové materiály z článků je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora. Hned na úvod je potřeba říci, že Excel rozhodně nebyl prvním tabulkovým kalkulátorem, dokonce nebyl ani prvním od Microsoftu. Časová osa 1978 … […]

Jak do Excelu načítat data z registru ARES

Jak do Excelu načítat data z registru ARES a co to ARES vůbec je? ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání nad aktivními ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Není kdovíjak sofistikovaný, neslouží ani ke […]

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci? Řekněme, že máte oblast buněk (ucelenou tabulku, jakýsi nezávislý, soběstačný ekosystém), jejíž hranice nepřekračují vzorce uvnitř. V těchto vzorcích přitom používáte absolutní adresování (zjednodušeně řečeno dolary v odkazech na buňky), a vy si […]

Posts navigation

1 2 3 4 5 14 15 16