Excel Live – vyhledávání

Vyzkoušejte si ve webové aplikaci základní funkce listu pro vyhledávání. Sešit je možné stáhnout offline.