Jak Excel řadí data

Na úvod dva pojmy – třídění a řazení. Správnější je řazení. Ve skutečnosti netřídíme data do nějakých skupin (tříd), ale jde nám o stanovení pořadí. Oba pojmy jsou ovšem natolik zažité, že není velkou chybou mluvit o třídících algoritmech a […]