První prázdná buňka zdola

Téma vyhledávání první prázdné buňky zdola ve sloupci je natolik frekventované, že jej znovu otevírám tímto článkem. Máte ve sloupci výpis hodnot a další potřebujete přidat pod poslední vyplněnou buňku. Chytřejší kolega vám pošle níže uvedený kus kódu. 12345Sub VyberPrvniPrazdnouBunkuZdola() […]

Záměna obsahu proměnných

Jak víme, program vykonává řádky kódu postupně, proto není možné výměnu obsahu dvou proměnných realizovat „z ruky do ruky“, tj. stylem A = B, B = A. Po přiřazení A = B bychom přišli o původní obsah proměnné A. Některé […]

Infografika v Excelu

Infografika je grafikou, který se snaží vizuálně přehlednou, jednoduchou a divácky zajímavou formou předkládat informace ke konzumaci. Narazíte na ni v televizi, na internetu, v tisku (počasí, diskuse, výsledky voleb, sportovní statistiky) nebo i jako účastník silničního provozu (v podstatě […]

Učíme Excel mluvit

Tímto článkem víceméně opráším svou hračku, jejíž rok vzniku si už ani nepamatuji. Jde o sadu jednoho sešitu a několika neprofesionálně nahraných zvukových souborů WAV, jejichž velikost dohromady nepřesahuje 500 kB. A co umí? Pokud v souvislé oblasti buněk listu […]

Jak na barevný programový kód (VBA)

Čas od času se vracím k tématu, kterak obarvovat prostý text programového kódu. Jeho zdrojem je v mém případě zpravidla Excel a editor VBA. Prostým zkopírováním kódu do schránky se přenáší pouze neformátovaný text. A co víc, jeho přímé vložení […]

Není rovná se jako rovná se

Onehdy jsem narazil na zajímavý kus kódu. 123456789101112131415161718Sub Nesrovnalost()         ‚Baskar S. Ganapathy         Dim x As Integer     Dim y As Integer     Dim z As Integer     x = […]

Výběr složek a souborů ve VBA

V článku Systémové proměnné a složky jsme si povídali o tom, jak se dobrat speciálních složek operačního systému. Dnes se podíváme na to, jak složky a soubory vybírat prostřednictvím dialogů. Excel nabízí jakýsi univerzální objekt FileDialog, který v sobě nese […]

Systémové dialogy

Systémovými dialogy myslím především dialogy patřící pod Ovládací panely systému Windows. Lze je spouštět programově? V řadě případů ano. Podívejme se kupříkladu na dialog Datum a čas. 123456789Sub SystemovyDialogShellApp()     ‚objekt Shell     Set objShell = CreateObject("Shell.Application")   […]

Posts navigation

1 2 3 4