Jak žít v souladu s Excelem

Proč se nepoučit z rad moudřejších, z dávno ověřených pravidel, zákonů, pouček a přísloví, která dobře posloužila už našim rodičům a leckdy i jejich předkům… Tady jsou některá z nich přizpůsobená našim potřebám.

Aplikované Desatero přikázání božích:

 1. Já jsem Excel, Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou!
 2. Nevezmeš jméno Excelu nadarmo!
 3. Pomni abys den sváteční světil (17. říjen, Spreadsheet Day)!
 4. Cti Microsoft, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi!
 5. Nezabiješ pro verzi novější!
 6. Nepokradeš kód!
 7. Nesesmilníš s jiným kancelářským sestavením pro počítač svůj!
 8. Nepromluvíš křivě proti vzorcům bližního svého!
 9. Nepožádáš manželky bližního svého o licenci nečistou!
 10. Milovati budeš tabulky své jako sebe samého!

Aplikované první tři zákony robotiky Isaaca Asimova:

 1. Uživatel nesmí ublížit buňkám nebo svou nečinností dopustit, aby bylo buňkám ublíženo.
 2. Uživatel musí poslechnout příkazů nápovědy, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.
 3. Uživatel se musí chránit před duševním poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Aplikované zásady inspektora Trachty (Rozpuštěný a vypuštěný):

Zásada č. 1. – Udělat si mezi podezřelými buňkami pořádek
Zásada č. 2. – Vnést mezi podezřelé řádky kódu zmatek
Zásada č. 3. – Je-li na listu použita univerzální funkce (UDF), vyšetřování prakticky skončilo.
Zásada č. 4. – Nesnažit se být chytřejší než John Walkenbach
Zásada č. 5. – K závažnějším případům programátor zásadně nepřibírá rodiče
Zásada č. 6. – I nesprávný příkaz ve VBA je příkaz
Zásada č. 7. – Vyžaduje-li to situace, neplatí zásada č. 5
Zásada č. 8. – Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí

Rozpuštěný a vypuštěný - výslech pokračuje u ševce Pecháčka
Rozpuštěný a vypuštěný – Jindřich Hlaváček jde k obuvníku Pecháčkovi…

Pozn. Pro ty, kteří mi teď spílají za mé rouhání se, mám jen krátkou poznámku. Isaac Asimov patří mezi mé oblíbené autory a nedám na něj dopustit. Autora Bible bohužel neznám a ani se nepokouším o její rozbor (ten už ostatně vypracovali herci divadla Sklep dávno přede mnou).

Ale teď vážně… Budu rád, pokud mi někdo „zasvěcený“ podá výklad k Ex 12:12 (2. kniha Mojžíšova – Exodus). A odkaz pro osvěžení si Desatera přikázání je tu také…