Sebedestrukce sešitu

„This spreadsheet will self-destruct in five seconds…“ I když to nebude úplně přesně podle Mission Impossible, pokud umístíte následující kód do modulu ThisWorkbook, dojde ke zničení sešitu po jeho uzavření. V daném případě si nezkracujte kód s pomocí konstrukce With..End With.

1
2
3
4
5
6
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    If Not ThisWorkbook.ReadOnly Then ThisWorkbook.ChangeFileAccess xlReadOnly
    ThisWorkbook.Saved = True
    ThisWorkbook.Close False
    Kill ThisWorkbook.FullName
End Sub

Pozn. V praxi to samozřejmě smysl moc nemá, protože byste museli zničit internetový odkaz nebo e-mail s přílohou.