Silvestrovská procedura

Ať se daří v novém roce! Předkládám horoskop pro Excel a lehce podprahovou nealkoholickou proceduru pro Vaše předsevzetí :-)

Horoskop 2018

Nový rok přinese spoustu šílených tabulek, které zdědíte od svých předchůdců a kolegů v práci. Následníci na vyšších firemních postech pak budou požadovat perfektní výstupy do prezentací PowerPointu. Výsledky a jejich ztvárnění budou vykazovat jako vlastní. Pokud ve společnosti a na poradách zazní výrazy jako „kontingenční tabulka“, „big data“ a „Power Query“, jen se usmívejte a znalecky přikyvujte – jsou to ve skutečnosti sprostá slova. Nenechte se ani zmást množstvím listů, vzorců, barev a programového kódu. Všeho se můžete snadno zbavit přeuložením kupříkladu do formátu CSV. Když si nebudete vědět rady, nadechněte se a zopakujte si základní pravidla:

0. Nebojím se počítačů (drzejší varianta: No co, měl si to zálohovat.).
1. Myš má dvě tlačítka (případně i víc…).
2. Existují klávesy CTRL a SHIFT (alternativně i ALT).
3. Google
4. Tabulka čokolády

Pokud ani to nezabere, ozvěte se.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Sub SilvestrovskaProcedura()

    Const cstrKontakt As String = "Petr Pecháček" & vbLf & "web: proexcel.cz" & _
        vbLf & "e-mail: info@proexcel.cz"
       
    Const cstrPF As String = _
        "Úspěšný vstup do buňky A2 a hlavičku plnou nápadů k filtrování."

    Dim strPredsevzeti As String
   
    strPredsevzeti = InputBox("Zadejte vaše předsevzetí.", "Plán 2018")

    If StrPtr(strPredsevzeti) = 0 Then

        MsgBox "Velmi dobře! Máte spoustu času na Excel. Jsem s Vámi!" & vbLf & _
            vbLf & cstrKontakt & cstrPF

    Else

        Select Case strPredsevzeti

            Case "Chci zhubnout."

                MsgBox "Umíte si spočítat BMI? Poradím Vám vzorec." & vbLf & _
                    vbLf & cstrKontakt & vbLf & vbLf & cstrPF, vbInformation + _
                    vbOKOnly, "PF 2018"

            Case "Chci bohatýho ženicha."

                MsgBox "Víte, jaké jsou Vaše životní náklady? Ne?" & vbLf & _
                    vbLf & cstrKontakt & vbLf & vbLf & cstrPF, vbInformation + _
                    vbOKOnly, "PF 2018"

            Case "Chci lepší práci!"

                MsgBox "Bez Excelu to nepůjde. Ale se mnou to zvládnete!" & vbLf & _
                    vbLf & cstrKontakt & vbLf & vbLf & cstrPF, vbInformation + _
                    vbOKOnly, "PF 2018"

            Case Else

                MsgBox "Nechte mě hádat - chcete se naučit Excel!" & vbLf & _
                    vbLf & cstrKontakt & vbLf & vbLf & cstrPF, vbInformation + _
                    vbOKOnly, "PF 2018"

        End Select

    End If

End Sub