Šablony v aplikaci Microsoft Excel

Mají vaše sešity společné znaky, grafiku, styly, záhlaví a jiné? Používáte pro nové sešity šablony nebo každý založený sešit tvoříte kopírováním listů z jiných sešitů? Ne? Tak ale lup lup lup lup, jak říkal malíř Hamouzek v Takové normální rodince. Támhleten list bych viděl na hráškově zelenou…

Článek je napsán pro českou verzi Excelu 2010, ale věřím, že i v jných verzích si dovedete poradit.

 1. Ukázkové šablony a šablony na webu Office
 2. Šablony tohoto druhu najdeme pod Soubor / Nový. České ukázkové šablony (tlačítko Ukázkové šablony) jsou přitom uložené ve složce C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Templates\1029.

  Připravené šablony v aplikaci Excel
  Připravené šablony v aplikaci Excel

  Šablony z webu Office je možné hledat přímo v aplikaci Excel. V prohlížeči vyzkoušejte kupříkladu tento odkaz:
  Šablony pro Microsoft Excel na stránkách Microsoftu

 3. Uživatelské šablony (v příkladu uzivatelska_sablona_sesitu.xltx)
 4. Uživatelské (osobní, jednoduše naše vlastní) šablony ukládáme přes Soubor / Uložit jako, Uložit jako typ: Šablona aplikace Excel…

  Výchozí složkou pro uživatelské šablony je běžně

  Windows XP:
  C:\Documents and Settings\{Uživatel}\Data aplikací\Microsoft\Šablony

  Windows Vista
  C:\Users\{Uživatel}\AppData\Microsoft\Šablony

  Windows 7
  C:\Users\{Uživatel}\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony

  Sešity založené na vlastních šablonách je v tomto případě nutné spouštět přes Soubor / Nový / Moje šablony. Připravené šablony najdete pod záložkou Osobní šablony, nebo, pokud jste založili ve složce Šablony podřízenou složku, pak její název bude odpovídat další záložce v dialogu (objeví se jen pokud je neprázdná).

  Uživatelské šablony v Excelu
  Uživatelské šablony v Excelu

  Zkuste si také klepnout pravým tlačítkem myši na ouško existujícího listu a v kontextovém menu zvolte příkaz Vložit. V zobrazeném dialogu jsou šablony ze složky Šablony viditelné pod záložkou Obecné a případná vlastní podsložka se šablonami bude dostupná pod stejnojmennou záložkou.

  Uživatelské šablony v Excelu
  Uživatelské šablony v Excelu

  Důležité! Složka Šablony je určena pro vlastní šablony sešitu či listu, ne pro výchozí šablony sešitu a listu.

 5. Šablony pro výchozí sešit a list
 6. Pro dané účely slouží „spouštěcí“ složka XLStart. Sešity nacházející se v této složce se spouští vždy se startem aplikace Excel. Šablonu výchozího (českého) sešitu pojmenujte jako Sešit.xltx (s makry Sešit.xltm), pro výchozí list pak jako List.xltx (List.xltm). Velikost písmen nehraje roli, diakritika je nutná. Pozn. V anglickém Excelu by se mělo jednat o názvy Book.xltx a Sheet.xltx.

  Šablony Excelu pro výchozí sešit a list
  Šablony Excelu pro výchozí sešit a list

  Uživatelská složka XLStart (pro konkrétního uživatele):
  C:\Users\{Uživatel}\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart\

  Složka aplikace XLStart (pro všechny uživatele počítače):
  c:\Users\{Uživatel}\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart\

  Alternativní spouštěcí složka (název složky volitelný):

  Alternativní spouštěcí složka
  Alternativní spouštěcí složka

  Pozn. Při experimentování se soubory ve složce XLStart je nutné znovu spustit Excel.

 7. Šablony pro grafy
 8. Možnost ukládat vlastní podobu grafů je tu již odedávna, ale nevím o nikom, kdo by ji znal, resp. aktivně užíval. Přesto by to měla být nedílná součást štábní kultury, jestliže nechcete mít „každý graf – jiná ves“ a patlat se s nastavením čar, písem a barev ručně. Uložená šablona grafu má příponu CRTX (ve skutečnosti i v tomto případě jde o ZIP soubor) a leží zpravidla ve složce C:\Users\{Uživatel}\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Charts\. V dialogu Vložit graf jí najdeme pod položkou Šablony.

  Šablona grafu v Excelu
  Šablona grafu v Excelu

Nemůžete zmíněné složky najít?
Zvolte Soubor / Možnosti aplikace Excel / Centrum zabezpečení, Nastavení Centra zabezpečení / Důvěrychodná umístění, případně pod VBA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sub Slozky()

    Dim strUzivatelSlozkaSablony As String
    Dim strUzivatelSlozkaXLStart As String
    Dim strAplikaceSlozkaXLStart As String
    Dim strAlternativniSpousteciSlozka As String

    'Šablony - složka uživatele
    strUzivatelSlozkaSablony = Application.TemplatesPath

    'XLStart - složka uživatele
    strUzivatelSlozkaXLStart = Application.StartupPath

    'XLStart - složka aplikace
    strAplikaceSlozkaXLStart = Application.Path & "\XLSTART"

    'alternativní spouštěcí složka
    strAlternativniSpousteciSlozka = Application.AltStartupPath

End Sub

Aplikační složky XLStart se mi nepodařilo dobrat se z nějaké proměnné přímo a horko těžko se loví i v registrech. Uvedený způsob by měl být ovšem platný přinejmenším od verze Excelu 2003 po 2010.

Tipy na závěr:
Karta Soubor / Nový / Nový z existujícího
Karta Rozložení stránky / skupina Motivy / Motivy
Karta Zobrazení / skupina Okno / Uložit pracovní prostor
Karta Zobrazení / skupina Zobrazení sešitů / Vlastní zobrazení

Příklady ke stažení:
excel-sablony-priklady.zip