Jak vytvářet čárové kódy v Excelu

Je to už několik let zpátky, co jsem zkoušel nejrůznější aplikace pro tvorbu čárových kódů. Většina z nich patřila do kategorie shareware a nezřídka si řekla o slušný balík peněz. Pomalu jsem se začínal ponořovat do teorie vykreslování kódů, viděl […]

Jak šifrovat obsah listu

Předpokládejme, že tentýž sešit sdílí několik uživatelů, každý s jinými pravomocemi a funkcí. Údaje na jednom listu přitom chceme zobrazovat jen určeným osobám. Tohle za nás bezpečně nevyřeší zámek listu ani snadno zobrazitelné (super)skryté listy. Nabízí se ovšem jedna převážně […]

Hypertextový odkaz v Excelu

Pokud Excel rozpozná v textu buňky hypertextový odkaz (zkráceně hyperlink) směřující na webovou stránku či e-mail, zprovozní jej na klepnutí myškou. Někdy je tato funkčnost potřebná, jindy otravná. Chování lze ovlivnit v nastavení. Na listu lze vytvořit hypertextový odkaz s […]

Vícejazyčné popisky v Excelu

Čas od času se potkávám s požadavkem měnit jazyk popisků v buňkách listu. Co taková vícejazyčná faktura? Musíme vytvářet pro každý jazyk zvláštní list/sešit, nebo je možné připravit jednu vícejazyčnou formu listu? Toť otázka. Konkrétně u faktury je potřeba řešit […]

KDYŽ se řekne Excelu (1)

Z úvodních lekcí Excelu byste měli vědět, že jedním z typů hodnot, které se mohou objevit v buňkách, jsou pravdivostní hodnoty PRAVDA (anglicky True), resp. NEPRAVDA (nikoli LEŽ, anglicky False). Obě pochází z tzv. booleovské logiky (algebry), jsou běžně v […]

Částka slovně

Je to už 12 let, co jsem si poprvé zkusil vytvořit funkci, která by zvládla převod celé částky na slovní vyjádření. A ačkoliv jsem si před dvěma roky a několika opravách myslel, že je kód již v pořádku, včera mě […]

EP Faktury – šablona faktur pro plátce DPH

Tématu zpracování faktur v Excelu se vyhýbám jak čert kříži. Požadavek začne jedním primitivním listem. Inu proč ne, že. Pokračuje databankou klientů, možností archivace, opravami, storny, objednacími a dodacími listy, dobropisy, jazykovými mutacemi, zjišťováním kurzu měny, odepisováním ze skladu a… […]

Kalendář .NET pro Excel (zkušební verze)

A je to tu zase. Kde brát a nekrást prvek kalendáře pro vkládání datumů do listu Excelu. V podstatě existují čtyři cesty. Ovládací prvek Calendar (ActiveX) – nebývá často na počítači přítomen a pokud vím, nepodporuje jej 64bitová verze Microsoft […]

Excel 16 na první pohled

Na krátký čas se mi dostala do rukou verze Office 16 Preview (16.0.3629.1008, v podstatě se jedná o současnou verzi Office 365). Vyslyšený požadavek na tmavší uživatelské prostředí představuje bohužel funebrácké černé téma (souhlasím s názorem, že šedozelená barevná kombinace […]

Posts navigation

1 2 3 4 5 6