Kalendář .NET pro Excel (zkušební verze)

A je to tu zase. Kde brát a nekrást prvek kalendáře pro vkládání datumů do listu Excelu. V podstatě existují čtyři cesty.

  • Ovládací prvek Calendar (ActiveX) – nebývá často na počítači přítomen a pokud vím, nepodporuje jej 64bitová verze Microsoft Office.
  • Vlastní prvek sestavený z dostupných ActiveX prvků na formuláři VBA – sám jsem podobný prvek používal pro účely listu i jiných formulářů.
  • Prvek kalendáře vytvořený z knihovny pouze prostřednictvím API funkcí – ačkoliv vlastním funkční ukázku, její užití je nebezpečné, neboť nelze zaručit stabilitu (subclassing/hákování není plně pod kontrolou).
  • COM doplněk vytvořený ve Visual Studiu – nabízím v tomto článku k vyzkoušení. Podotýkám, že vše podnikáte na vlastní nebezpečí. Pokud se provedení ujme, zapracuji případné další požadavky (vyhrazuji si právo nereagovat na každý nápad) a učiním doplněk „oficiálním“. V této podobě neuvažuji o jeho zpoplatnění.

Předpoklady užití: Microsoft Excel 2007 a novější (včetně PIA), Microsoft .NET Framework 4.0 a novější.

Soubor níže na stránce stáhněte a rozbalte do adresáře (např. D:/Doplnky). Vzhledem k tomu, že byl použit pouze vestavěný nástroj ClickOnce v angličtině, vyvarujte se diakritiky v cestě a názvu cílové složky. Samotná instalace je jednoduchá.

Kalendář .NET - instalace
Kalendář .NET – instalace
Kalendář .NET - instalace
Kalendář .NET – instalace

Takto se doplněk projeví v Ovládacích panelech pod nainstalovanými programy.

Kalendář .NET - Dialog Programy a funkce
Kalendář .NET – Dialog Programy a funkce

V Excelu bude již doplněk vybrán (v Excelu 2010 viz karta Soubor / tlačítko Možnosti / položka Doplňky / Spravovat: Doplňky modelu COM).

Kalendář .NET - Doplňky modelu COM
Kalendář .NET – Doplňky modelu COM

Doplněk se objeví na kartě Excelplus.NET.

Kalendář .NET v akci
Kalendář .NET v akci
  • Tlačítko Kalendář funguje jako přepínač.
  • Kromě volby Vložit blok svátků se formát vkládaného datumu (či datumů) řídí hodnotou v poli se seznamem (vpravo od popisku Formát).
  • Tlačítko Vložit blok svátků vkládá tabulku svátků do listu ve stylu „svátek – datum“, a to pro rok uvedený v prvku vlevo.
  • Tlačítko vložit blok dní vkládá do listu datumy aktuálního měsíce v odpovídajícím rozložení.
  • Pro aktuální rok jsou v kalendáři vyznačeny svátky tučně.
  • Výběr více datumů v kalendáři (maximálně 31) má za následek vložení těchto datumů ve formě řady (v jednom sloupci).

Doplněk ke stažení:
kalendar_net.zip