Vlastní formát buňky

Předpokládám, že jste alespoň jednou nahlédli na vlastní formát buňky do nápovědy Excelu. Pokud ne, bude pro vás lepší začít odkazy na stránky Microsoftu:

Vytvoření nebo odstranění vlastního formátu čísla

Forma obrázku je nejsnazší cestou zveřejnění příkladů. Některé formáty není dost dobře možné zobrazit na webových stránkách běžným jazykem a to ani prostřednictvím OneDrive. Vše ale samozřejmě najdete v příloze ke stažení na konci článku.

Vlastní formát buňky - příklady
Vlastní formát buňky – příklady

Podotýkám, že příklady vychází z českého Excelu. Ve vztahu čeština-angličtina platí následující:

CZ … EN
typ Vęeobecný … General
čárka jako desetinný oddělovač … tečka
mezera jako oddělovač tisíců … čárka
formátovací znak „r“ pro roky (od verze Excel XP CZ) … znak „y“

Formát buňky se stejně jako vzorce a funkce při otevírání sešitu převádějí automaticky do patřičného jazyka dané verze Excelu. Nemusíte tak svůj sešit posílaný kolegovi do Anglie nijak zvlášť upravovat. Jemu se naše české vzorce a formátovací masky zobrazí anglicky. Pozor ale na jednu věc! Přebírat obsah buňky a následně jej formátovat můžeme i funkcí listu HODNOTA.NA.TEXT. Maska formátu je v ní uvedena jako textový řetězec a ten Excel automaticky nepřevádí! Pokud v ní tedy užijeme třeba formátovací znaky pro datum (d, m, r), pak se v nečeském Excelu dočká kolega chyby.

U typu Vęeobecný se nejedná o mou chybu, ale o paskvil (řetězec ve špatném kódování), který doprovází dvojici Windows-Excel od pravěku (pokud mě paměť neklame, viděl jsem kdysi v lokalizaci i pojem Obecný). Nepokoušejte se jej do formátu vkládat opravený (Všeobecný).

Patřím do skupiny lidí, které se nelíbí skutečnost, jak Microsoft ve formátování používá formátovací znak „m“. Ten je jak pro měsíce, tak pro minuty (v jiných jazycích se rozlišuje malé a velké písmeno „M“). Navíc v Excelu 2010 CZ nefunguje syntaxe „mmm“, která běžně zobrazuje měsíce formou římského čísla (osobně bych uvítal zkrácenou formu názvu měsíce, byť neexistuje žádná oficiální forma narozdíl od dnů – viz „ddd“). Rovněž je škoda, že oproti funkci Format z VBA nelze použít formátovací znak pro číslo týdne (q), které už Excel 2010 umí alespoň vrátit funkcí WEEKNUM podle platné evropské ISO normy! Zkusili jste si datum formátovat jako „b“, „bbb“, „g“? Víte, jakou mají funkci? Já ne.

Podívejte se dobře na následující obrázek. Uvidíte na něm zápis vlastního formátu, se kterým jste se možná ještě dříve nesetkali.

Vlastní formát buňky - kódy zemí
Vlastní formát buňky – kódy zemí

Číselný kód v hranatých závorkách přitom značí, v jaké jazykové sadě bude navrácen plný název měsíce. To znamená, že si tímto způsobem můžete vytvořit vícejazyčný slovník pro měsíce a dny. A jak se dobrat kódu pro danou zemi? Nalistujte si v dialogu Formátu buňky Druh: Datum, vyberte národní prostředí a v seznamu Typ najděte takovou formu, ve které se vyskytuje název měsíce. Přepněte se zpátky pod Druh: Vlastní a upravte Typ přepsáním části za hranatou závorkou na „mmmm“.

Vlastní formát buňky - kódy zemí
Vlastní formát buňky – národní prostředí

Další kódy najdete i na následujících stránkách. Jedná se o tzv. „Locale ID“ pro danou zemi v hexadecimálním tvaru.

Locale IDs Assigned by Microsoft
Language Identifier Constants and Strings

Odkaz ke stažení:
excel_format_bunky.zip