Dialog Najít a nahradit (1)

Dialog Najít a nahradit (CTRL+F, karta Domů / skupina Úpravy / Najít a vybrat, Najít) je spolu s dialogem Přejít na – jinak klíčový při vyhledávání (a nahrazování) specifických buněk na listu (v sešitu). V nápovědě, literatuře i lektory je často probírán laxně, a tak se mu dnes podíváme na zoubek.

Před vyvoláním dialogu je dobré vědět, zda-li chceme prohledávat list (sešit), nebo konkrétní oblast aktivního listu. Jsou-li předem vybrány alespoň dvě buňky, pak vyhledávání proběhne v této oblasti. V opačném případě (vybrána jedna jediná buňka) bude cíleno na celý list (sešit).

Tip: Využívejte dialog v plné síle, tedy rozbalený po klepnutí na tlačítko Možnosti!

Dialog Najít a nahradit
Dialog Najít a nahradit

Kde
Vyhledávání probíhá na aktivním listu (List) nebo v celém sešitu (Sešit)

Hledat
Vyhledávání probíhá řádek po řádku jako při čtení knihy (Po řádcích) nebo sloupec po sloupci (Po sloupcích). Tomu bude odpovídat i výpis po stisku tlačítka Najít vše.

Oblast hledání
Zde už to začíná být zamotanější. Volby jsou Vzorce, Hodnoty a Komentáře. Třetí z nich není potřeba probírat, ty zbylé ano. Jejich chování totiž závisí na zaškrtávacím políčku Pouze celé buňky a formátu buňky. Podívejte se na snímky z úvodního testování (hledání hodnoty 25).

Hledání hodnoty - A
Hledání hodnoty – A
Hledání hodnoty - B
Hledání hodnoty – B
Hledání hodnoty - C
Hledání hodnoty – C
Hledání hodnoty - D
Hledání hodnoty – D

Poznatek č. 1
Zatímco Oblast hledání: Vzorce zahrne skryté buňky, volba Oblast hledání: Hodnoty je vynechá.

Poznatek č. 2
Řečí programátora – zatímco Oblast hledání: Vzorce pracuje v podstatě s vlastností Value buněk prohledávané oblasti, volba Oblast hledání: Hodnoty se odvolává na vlastnost Text.

Poznatek č. 3
Pokud jsem ve svém rozboru a závěrech neudělal chybu, pak máme problém. Jak univerzálně vyhledávat viditelnou hodnotu 25, která je zadána přímo nebo jako výsledek vzorce, a tvoří výhradní obsah buňky bez ohledu na nastavený formát? Obávám se, že všeobjímající řešení neexistuje. V praxi lze ovšem předpokládat, že hledáme hodnoty v jednom sloupci. V něm se vyskytují buď vzorce, nebo hodnoty, ne obojí současně, a celý sloupec má stejný formát (např. 25 Kč, tj. měna bez desetinných míst, formát # ##0 Kč). Pro takový případ jsem opět provedl průzkum a dospěl k závěru, že nejjistější volbou je Oblast hledání: Hodnoty, zaškrtnutá volba Pouze celé buňky a doplněný „formát“ přímo v políčku Najít.

Hledání hodnoty - E
Hledání hodnoty – E
Hledání hodnoty - F
Hledání hodnoty – F

Závěry

Pokud v níže uvedených formulacích najdete chybu, nebo víte, jak je vylepšit, zjednodušit či zpřesnit, ozvěte se.

Oblast hledánínezaškrtnuto Pouze celé buňkyzaškrtnuto Pouze celé buňky
VzorceHledaná hodnota se vyskytuje v zápisech vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky jsou zahrnuty. Pokud není formát buňky explicitně zadán, pak je ignorován.Hledaná hodnota tvoří úplný obsah v zápisech vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky jsou zahrnuty. Pokud není formát buňky explicitně zadán, pak je ignorován.
HodnotyHledaná hodnota se vyskytuje ve výsledcích vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky nejsou zahrnuty. Formát buňky je ignorován s výjimkou formátu skrývajícího obsah (;;;), nebo v případě, kdy je explicitně zadán. Řečeno jinak, hledaná hodnota se viditelně nalézá v textu prohledávané oblasti buněk.Hledaná hodnota tvoří úplný obsah ve výsledcích vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky nejsou zahrnuty. Formát buňky ovlivňuje vyhledávání i v případě, kdy není explicitně zadán. Řečeno jinak, hledaná hodnota je viditelná a tvoří výhradní obsah buňky v prohledávané oblasti.

Obrázek ukazuje, co je míněno explicitním zadáním formátu.

Část dialogu pro explicitní zadání formátu
Část dialogu pro explicitní zadání formátu

Příloha
dialog_najit_a_nahradit_1.zip