Dialog Najít a nahradit (2)

Dialog Najít a nahradit umožňuje reagovat i na poněkud složitější požadavky ve vyhledávání. Dnes si ukážeme práci se zástupnými symboly (znaky). První díl na dané téma najdete v článku Dialog Najít a nahradit (1).

Oblast pro testování
Oblast pro testování
Dialog Najít a nahradit
Dialog Najít a nahradit

Excel zvládá použití zástupných symbolů * (hvězdička) a ? (otazník) v políčku Najít. Ty představují jakousi substituci (masku, kouzelnou formulku pro vyhledávání). Jsou to zkrátka znaky, které povýšily a dostaly další funkci.

* … zástupný symbol pro „žádný, jeden, nebo více libovolných znaků“
? … zástupný symbol pro „jeden libovolný znak“

Příklady
z* … řetězec začínající na „z“, např. z, z5, zub, zlom, zkamenělina
z*a … řetězec začínající na „z“ a končící na „a“, např. za, zima, z3bra, zahrada
*a … řetězec končící na „a“, např. a, stopa, 5ka
??? … tříznakový řetězec (číslo), např. 007, 2:1, AB0, ZIP, čep
v?r … tříznakový řetězec začínající na „v“ a končící na „r“, např. vor, výr, var, v→r

Velikost písmen zde nehraje roli. Pokud ji potřebujete zohlednit, všimněte si volby Rozlišovat malá a velká písmena. Znak „ch“ je brán jako dva znaky. Mezera je znak jako každý jiný.

Vybrané příklady
Vybrané příklady
Příklad - e
Příklad – e
Příklad - i
Příklad – i
Příklad - k
Příklad – k

Chceme-li najít znak, který spadá do skupiny zástupných symbolů, musíme před něj vložit znak tildy (vlnovky, pod klávesou ESC na anglické klávesnici), tj. pro hledání hvězdičky zadáme do políčka Najít text „~*“. Pokud bychom tak neučinili, pak by hledání samotné hvězdičky odpovídaly všechny buňky výběru (listu), které obsahují alespoň jeden znak (ano, jsem si vědom toho, že tento případ nesplňuje definici tohoto zástupného symbolu).

Příhlad - h
Příhlad – h

Zástupné symboly * a ? se uplaťnují nejen v dialogu Najít a nahradit, ale i v automatickém filtru či kriteriálních parametrech vybraných funkcí (vyhledávací funkce, funkce pro podmíněné výpočty jako je COUNTIF, SUMIF apod.).

Znáte ještě jiné místo, kde se také uplatňují zástupné symboly? No ano, je to vlastní formát buňky a tamní zástupné znaky 0, #, mezera, %, d, m, r, h, s…

Dialog Najít a nahradit je v Excelu chudší oproti Wordu. Textový editor umí i další zástupné symboly pro formátování a má tak lépe našlápnuto do země pro sofistikované hledání – království regulárních výrazů.

Příloha
dialog_najit_a_nahradit_2.zip