Dialog Najít a nahradit (3)

Dialog Najít a nahradit nám v dnešním článku předvede další svou schopnost – vyhledávat podle formátu. Zde jsou předchozí díly:

Dialog Najít a nahradit (1)
Dialog Najít a nahradit (2)

Formát buňky se lehce přimotává i do běžného vyhledávání, tentokrát se ale budeme věnovat jeho explicitnímu zadání. Předně je nutné rozklepnout tlačítko Možnosti v dialogu Najít a nahradit. Až poté uvidíme rozbalovací tlačítko Formát a nalevo od něj políčko s poněkud omezeným náhledem.

Dialog najít a nahradit - formát
Dialog najít a nahradit – formát

Tlačítko Formát nabízí tři volby.

Formát
Umožňuje nastavit formát ručně. Otevírá dialog Najít formát, který jako by z oka vypadl dialogu Formát buněk.

Dialog Najít formát
Dialog Najít formát

Zvolit formát buňky
Nabídne kapátko pro výběr buňky coby vzor formátu pro vyhledávání. Je to jistější volba, než definovat formát ručně, ostatně někdy neodhadnete odstín barvy. Na druhou stranu, přebírá se kompletní formát, a tudíž celý balíček vlastností. Nebude tak záležet kupříkladu pouze na požadovaném pozadí buňky, ale také na jejím ohraničení.

Po zvolení formátu se v políčku náhledu objeví text Náhled* a pokud má formát něco společného s textem či pozadím, projeví se i v něm.

Vymazat pole pro hledání formátu
Odstraní explicitní zadání formátu. Potvrzením této volby budiž text v políčku náhledu „Není nastaven formát.“

Příklad níže ukazuje požadavek vyhledání zeleně podbarvených buněk. Všimněte si políčka náhledu.

Najít a nahradit - příklad (zelené pozadí buňky)
Najít a nahradit – příklad (zelené pozadí buňky)

Co s takto vyhledanými buňkami? Jednu možnost jsem naznačil už v článku Efektivní přebarvení oblasti buněk. Jak je zřejmé z popisku, pokud se přepneme na kartu Nahradit, můžeme snadno zaměnit jeden formát za druhý.

Najít a nahradit - možnost přebarvení
Najít a nahradit – možnost přebarvení

Nalezené buňky lze samozřejmě vybrat díky triku Najít vše / CTRL + A a formát nastavit bez ohledu na dialog a záložku Nahradit.

Důležité! Vyhledávání podle formátu neumí pracovat s výsledky podmíněného formátování (na rozdíl třeba od automatického filtru) a nelze jej aplikovat na Oblast hledání: Komentáře.

Alespoň že dialog Najít a nahradit umí současně vyhledávat obsah (políčko Najít) v kombinaci s požadovaným formátem buňky (např. pouze zeleně podbarvené hodnoty 25). V této souvislosti jedno varování. Jestliže zapomenete na konci práce na volbu Vymazat pole pro hledání formátu, může se stát, že si hodinu poté při jiném hledání hodnot budete lámat hlavu nad hláškou „Aplikace Excel nemůže najít hledaná data“, i když je jejich existence zřejmá. Dávno si v tu dobu už nebudete pamatovat, že jste nastavili vyhledávání podle formátu, přehlédnete text „Náhled*“ namísto „Není nastavený formát“, a ani vás třeba na první pohled neupozorní barevné pozadí políčka náhledu.

Vybavíte si, co se nachází v dialogu Formát buněk, resp. tedy Najít formát pod poslední záložkou? Ano, je to zámek buňky. Jinými slovy, s pomocí formátu lze dohledat všechny odemčené/uzamčené buňky listu.

Najít a nahradit - zámek buňky
Najít a nahradit – zámek buňky

Pozn. Excel sám dbá u vzorců na to, aby byla buňka se vzorcem zamčená.

Excel sám kontroluje odemčené buňky se vzorcem...
Excel sám kontroluje odemčené buňky se vzorcem…

Nastavení vyhledávání dle formátu nemusíte resetovat globálně volbou Vymazat pole pro hledání formátu, jestliže provádíte dílčí úpravy. V dialogu Najít formát si povšimněte tlačítka Vymazat na každé kartě dialogu.

Dílčí reset nastaveného formátu pro záložku - tlačítko Vymazat
Dílčí reset nastaveného formátu pro záložku – tlačítko Vymazat

Příloha
dialog_najit_a_nahradit_3.zip