Funkce SVYHLEDAT – příklad (IČO)

Funkce listu SVYHLEDAT je jednou z těch, která vyžaduje, aby charakter hledané položky byl stejný, jako má prohledávaná oblast (buňky prvního sloupce tabulky). Obojí musí být typu text nebo číslo a nelze vyhledávat křížem, tj. text v oblasti čísel a naopak. Ukážeme si to na typické úloze, jíž je vyhledávání názvu firmy v tabulce dle IČO.

Poznámka
Jsou dvě skupiny lidí. Jedna se s vámi bude do krve hádat, že správně se má užívat zkratka IČ, ta druhá bude tvrdit, že IČO. Podle toho, co vím, je od 1.1.2012 ze zákona platná pouze zkratka IČO (písmeno „O“ není ze slova „číslo“, pochází ze slova „osoby“). Pro nás je podstatné, že česká forma sestává z 8 číslic. Nenašel jsem doposud ověřený typografický předpis, nicméně předpokládám, že se musí uvádět případné úvodní nuly do počtu 8 číslic a chcete-li, pak se IČO píše po skupinách 3-2-3 číslice (vlastní formát 000\ 00\ 000).

Nás samozřejmě potrápí ony úvodní nuly. Excel je za běžného stavu odmazává. Chceme-li je zobrazit a data vkládáme do listu ručně, máme dvě možnosti – předformátovat buňku na text a nebo nastavit vlastní formát čísla na 00000000. Častější je případ, kdy Excel přebírá sloupeček IČO z databáze a pak budou mít data pravděpodobně textovou podobu včetně úvodních nul. V takovém případě se Excel připomene zeleným trojúhelníčkem v levém horním rohu buněk a bude mít tendenci převádět číslo uložené jako text na skutečné číslo. Volba Ignorovat chybu bude mít účinek jen dočasně a s nějakou aktualizací, přepočtem či přesunem dat se velmi často objeví znovu.

Snímek níže ukazuje práci s oběma typy zdrojových dat.

Funkce SVYHLEDAT - příklad
Funkce SVYHLEDAT – příklad

Vstupní buňky pro vzorce využívají Data / Ověření a seznam položek z daného sloupce.

Funkce SVYHLEDAT a čísla

A) Formát čísla (zde vlastní formát 0000000) NEMÁ vliv na vyhledávání číselné položky v číslech – viz řádky 14 a 15.
B) Skutečné číslo nelze dohledávat v textově vyjádřených číslech (řádek 16).
C) Maticový vzorec na řádku 17 převádí hledanou položku i prohledávanou oblast na text. Funkce HODNOTA.NA.TEXT plní ve vzorcích roli formátování.
D) Ačkoliv funkce HODNOTA.NA.TEXT semele v tabulce vše, přeci jen je vhodnější ji nasadit pouze nad prohledávaným sloupcem (SVYHLEDAT nahradíme dvojicí funkcí INDEX a POZVYHLEDAT, řádek 18).

Funkce SVYHLEDAT a textová forma čísel

A) Textový formát čísla (aplikovaný na buňce nebo převzatý v Data / Ověření) MÁ vliv na vyhledávání textové položky v číselných datech – viz řádky 20 a 21.
B) Textově vyjádřené číslo lze dohledávat pouze v textově vyjádřených číslech (řádek 22).
C) Maticový vzorec uvedený na řádku 23 nelze v dané úloze s pomocí SVYHLEDAT realizovat. Zatímco jakoukoliv platnou (ne chybovou) hodnotu lze převést na text (viz řádek 17), z nečíselných textových položek číslo nevykouzlíme (funkce HODNOTA je nasazena nad veškerými sloupci tabulky, nikoliv výhradně nad prvním z nich).
D) Abychom se vyhnuli nekorektnímu nasazení funkce HODNOTA, je potřeba vstupovat do tabulky jinak (opět INDEX + POZVYHLEDAT, řádek 24).

Příloha
svyhledat_ico.zip