Sestava více listů – návrh

Sestava více listů často netvoří kompaktní celek. Zpravidla nenavrhujeme listy jako součást něčeho většího, a tomu odpovídá jejich struktura. Některé se nevejdou na A4, mají různé okraje a velikost písma, o barevnosti a formátu nemluvě. Dnes zkusíme některé problémy redukovat.

Nastavení tisku lze provádět pro všechny listy naráz, pokud předem vybereme více oušek listů. Historicky jsem zvyklý na dialog Vzhled stránky, ke kterému se dostávám téměř výhradně přes spouštěč na kartě Rozložení stránky / skupina Vzhled stránky (budou tak vždy dostupné všechny položky na záložce List).

Dialog Vzhled stránky
Dialog Vzhled stránky

Pokud má mít sestava listů štábní kulturu, zapomeňte na volbu Přizpůsobit na. Jak si ukážeme později, listy uřídíme pouze s volbou Upravit na. Nastavení okrajů volím 1 cm ze všech stran. Je to míra, kterou zvládají tiskárny, šetří místo a papír, a můžeme si při takovém nastavení dovolit jednoduchý textový popisek v záhlaví/zápatí. Navíc uvnitř listu s pomocí prázdných řádků a sloupců vytvářím jakýsi „margin“ o velikost cca 0,5 cm (20 px), tedy další volný prostor, kdy obsah listu není bezprostředně přilepen k záhlaví.

Tip: Víte o tom, že můžete vytvářet i vlastní/výchozí šablonu pro list (viz článek Šablony v aplikaci Microsoft Excel)?

Při návrhu listu se standardní výškou řádku a výchozím písmem Calibri 11 potřebujeme znát minimální potřebné šíře sloupců podle typu obsahu – viz článek Optimální šířka buňky dle obsahu. Výchozí jednotky šířky buňky nám ovšem nepomohou, a tak se tentokrát budeme soustředit na obrazové pixely (Normální zobrazení, uvedeny v závorkách).

Šířka sloupce v obrazových pixelech
Šířka sloupce v obrazových pixelech

Pro běžný obsah (text neřešen) jsem definoval rozměry v pixelech tak, aby byly snadno počitatelné a dostatečně dělitelné na menší jednotky. Šířky zahrnují určitou rezervu, se kterou je možné ve finále ještě manipulovat.

Doporučené šířky sloupců dle obsahu (px)
Doporučené šířky sloupců dle obsahu (px)

Nyní máme představu o šířkách buněk dle obsahu a máme nastaveny stejné okraje pro celý sešit. Vezmeme list, u něhož předpokládáme největší využitou šířku listu a poskládáme jeho obsah. Připravil jsem přitom dvě užitečné funkce.

První z nich vrací šířku buňky/oblasti v pixelech.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Function epfSIRKAPIXELY(Oblast As Range)

    Const intPocetBoduNaPalec As Integer = 72
    Const intPocetPixeluNaPalec As Integer = 96
   
    Dim intSirkaBunkyPixely As Integer
    Dim rngBunka As Range

    Application.Volatile
   
    For Each rngBunka In Oblast

        intSirkaBunkyPixely = intSirkaBunkyPixely + rngBunka.Width / _
            intPocetBoduNaPalec * intPocetPixeluNaPalec

    Next rngBunka

    epfSIRKAPIXELY = intSirkaBunkyPixely

End Function

Jak známo, změna šířky buňky nevyvolá událost přepočtu listu, proto si k správným výsledkům dopomáhejte vynuceným přepočtem po změně (stisk klávesy F9).

Abyste měli představu o dělitelnosti čísla (pro případ sloučené buňky přes více sloupců), je v příloze uvedena i funkce vracející prvočinitele.

Vlastní funkce pro rozklad čísla na prvočinitele
Vlastní funkce pro rozklad čísla na prvočinitele

Rozložení si ověříme v náhledu stránky před tiskem. Po návratu do normálního zobrazení je tisknutelná oblast označena černou čárkovanou čarou.

Vlastní funkce pro šířku sloupce v pixelech
Vlastní funkce pro šířku sloupce v pixelech

Pozn. První řádek a sloupce A a I jsou vyhrazeny pro zmíněné odsazení obsahu (margin) a budou ve výsledku prázdné (stejně tak jeden řádek dole).

Co si budeme povídat, zpravidla maximální šířku (formátu A4 na výšku) přešvihneme. Není-li potřeba dalšího místa enormní, můžeme se pokusit potřebnou šířku rozložit na několik menších a vybrané sloupce zúžit (jak bylo řečeno, výše uvedené doporučené šířky zahrnují menší rezervu). Leckdy popis sloupce vyžaduje více prostoru než samotný obsah pod ním, proto ho zkuste zkrátit. Pokud ani to nebude nic platné, máme na výběr tři možnosti – přeskupení tabulky (zpravidla není možné), otočení A4 na šířku, a nebo úprava měřítka v dialogu tisku (následně pro všechny další listy). Sestavil jsem tabulku, jež by měla zjednodušit vaše rozhodování bez nutnosti experimentování.

Maximální šířky využité oblasti A4
Maximální šířky využité oblasti A4

Znovu opakuji, že v dialogu Vzhled stránky pracujeme s volbou Upravit na, nikoli Přizpůsobit na. Uvědomte si, že do hry vstupují i konce stránky (karta Zobrazení / skupina Zobrazení sešitů / Zobrazit konce stránek). Při manipulaci s nimi si potřebujeme zachovat určitou volnost. Pod a nad koncem stránky doporučuji stejné odsazení od obsahu (jeden volný řádek. Neumisťujte ho tam, kde se vyskytuje ohraničení (tabulky, grafu).

Ukázka s opakujícím se blokem (tabulkou, listem)
Ukázka s opakujícím se blokem (tabulkou, listem)

Příloha
navrh_sestava_vice_listu.zip